Gå til indhold

Nyheder

Tags

Sortering

Bilerne er ankommet

Okt 30, 2018

Alle bilerne til kriminalforsorgens transportopgave er nu ankommet og klar til at transportere arrestanter. Se billederne af bilerne her.

Hvis jeg bare kan så et lille bitte frø

Sep 21, 2018

Leva er lige startet på fængselsbetjentuddannelsen og bliver klædt godt på, inden hun skal i sin første praktik i Storstrøm Fængsel. Hun bliver bl.a. undervist i konflikthåndtering, rapportskrivning og visitering.

Uddannelse til indsatte er blevet styrket

Jun 26, 2017

Kriminalforsorgen har arbejdet målrettet på at løfte uddannelsesniveauet blandt de indsatte i landets fængsler, så de er bedre rustet til et liv uden kriminalitet.