Gå til indhold

Udgivelser

Kriminalforsorgen deltager i mange forsknings- og udviklingsprojekter, og dokumenterer mange indsatser i rapporter, publikationer og årlige statistikker. Du kan finde alle udgivelser, brochurer og rapporter på denne side. Du kan også finde omtale af nyere bøger, som er relevante for kriminalforsorgens område.

Type

Udgiver

Sortering

Samarbejdsaftale med Færøerne

Samarbejdsaftalen er indgået mellem kriminalforsorgen og Almannaverkið, socialforvaltningen på Færøerne.

Årsrapport 2022

Kriminalforsorgens årsrapport 2022.

Årsrapport 2021

Kriminalforsorgens årsrapport 2021.

Flerårsaftale 2022-2025

Flerårsaftalen for Kriminalforsorgen fastlægger en række overordnede mål og de økonomiske rammer for en årrække (normalt 4 år). Aftalen bliver til som led i forhandlingerne om finansloven. Flerårsaftalen beskriver, hvilke projekter og tiltag der skal gennemføres i den pågældende aftaleperiode.

Håndholdt indsats – Kalundborg Kommune

Mål- og resultatplan 2023

Som et supplement til flerårsaftalens mere langsigtede målsætninger indgår direktøren for kriminalforsorgen hvert år en etårig kontrakt (mål- og resultatplan) med Justitsministeriet. Mål- og resultatplanen indeholder en række væsentlige mål for drift og udvikling i Kriminalforsorgen.

Disciplinærsager mod medarbejdere 2021

Hvert år opgør kriminalforsorgen antallet af afgjorte disciplinærsager mod medarbejdere i kriminalforsorgen.

Informationspjece til indsatte vedrørende isolation – engelsk version

In this brochure we will address common reactions to solitary confinement and what you can do to feel better

Informationspjece til pårørende vedrørende isolation af indsatte

Denne pjece er til dig, der er pårørende til en person, som er eller har været isoleret i fængslet. Her finder du information om, hvordan isolation kan påvirke mennesker. Vi giver også råd om, hvad du kan gøre i en svær situation.

Informationspjece til indsatte vedrørende isolation

I pjecen fortæller vi dig om de almindelige reaktioner på isolation, og hvad du kan gøre for at få det bedre.