Gå til indhold

Kriminalforsorgen i Grønland hører under den danske kriminalforsorg, men fungerer i praksis som en selvstændig institution.

Kriminalforsorgen i Grønland er en del af den danske statsadministration og er underlagt Direktoratet for Kriminalforsorgen, der refererer til Justitsministeriet.

I sit daglige virke opererer Kriminalforsorgen i Grønland i store træk som en selvstændig organisation med kompetence på alle væsentlige områder af sagsbehandlingen.

Kriminalforsorgen i Grønland har 120 fuldtidsansatte, fordelt i 7 byer og 50 personer tilknyttet, der løser opgaver for os på timeløn. Kriminalforsorgen i Frihed er organiseret i en tilsynsafdeling med centralkontor i Nuuk og lokalkontorer i tilknytning til anstalterne.

Den største medarbejdergruppe er anstaltsbetjente. Derudover er der ansat socialrådgivere, beskæftigelseskonsulenter, timelærere, kontorpersonale, jurister, køkkenpersonale og medhjælpere.

Grønlandsk retsvæsen

Retsvæsenet på Grønland adskiller sig på flere måder fra det danske. Blandt andet omtales straf ikke i den grønlandske kriminallov, ligesom den ikke indeholder strafferammer. I stedet omhandler den grønlandske kriminallov en række foranstaltninger, hvor retten kan vælge den foranstaltning, der er bedst egnet til at få den kriminelle til at afholde sig fra at begå ny kriminalitet.

De foranstaltninger, som retten kan anvende, er: Advarsel, bøde, betinget anstaltsanbringelse, tilsyn, samfundstjeneste, kombineret tilsyn og (kortvarig) anstaltsanbringelse, anstaltsanbringelse og forvaring på ubestemt tid samt særlige foranstaltninger for unge kriminelle og psykisk syge kriminelle.

Domme til anbringelse i anstalt fuldbyrdes i de åbne anstalter i Grønland. Tilbageholdte (svarende til danske varetægtsfængslede) placeres i de åbne anstalter eller (kortvarigt) i politiets detentioner.

Retten kan bestemme, at en forvaringsdom skal fuldbyrdes i en psykiatrisk ledet anstalt. Dette er hidtil sket i Herstedvester Fængsel, men i foråret 2019 åbner en ny anstalt i Nuuk med et lukket afsnit til blandt andet forvaringsdømte.

Den grønlandske kriminalforsorg har sin egen hjemmeside, hvor man finder yderligere oplysninger om principperne for foranstaltning, kontaktpunkter og lignende.

Læs mere