Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Karriere > Jobområder

Jobområder

Fængselsbetjent kigger op på trappe i et fængsel

Kriminalforsorgen er en alsidig arbejdsplads med medarbejdere fra mange fag og med mange kompetencer.

Vi arbejder for det fælles mål: at skabe mindre kriminalitet i samfundet ved at gøre dømte bedre i stand til at leve et liv uden kriminalitet. For at gøre det arbejder vi tværfagligt, og vi lægger stor vægt på at bruge hinandens styrker og kompetencer.

I alt er vi cirka 4.400 medarbejdere fordelt på omkring 85 arbejdspladser over hele landet. I fællesskab løser vi en vigtig samfundsopgave, og alle ansatte er med til at gøre en positiv forskel.

Distinktioner

De uniformerede medarbejdere har gradstegn på skuldrene, der viser, hvilke ledelsesbeføjelser de har. Gradstegnene består af kroner, egeblade og stjerner og er udformet, så de falder naturligt ind i Kriminalforsorgens uniform.

Se distinktionerne og deres betydning

På uddannelsen til fængselsbetjent får man løn under uddannelsen, og man er sikret job bagefter.

Læs mere
Fængselsbetjent med trådhegn i baggrunden