Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Karriere > Jobområder > Socialfagligt arbejde

Socialfagligt arbejde

Socialrådgiver i samtale med en indsat

Socialrådgivere og undervisere er vigtige medarbejdere i indsatsen for at forberede de dømte til en fremtid uden kriminalitet.

Socialrådgivere arbejder mange steder i kriminalforsorgen, både på vores institutioner, i KiF-afdelinger og i direktoratet.

Arbejdet i institutionerne omhandler blandt andet at afdække de indsattes behov og at udarbejde handleplaner ud fra disse. Handleplanerne bestemmer indholdet af den enkeltes afsoning, og sideløbende arbejder socialrådgiveren med at rådgive og vejlede de indsatte.

Arbejdet i KiF-afdelingerne handler om at samarbejde med klienten, der skal finde sig til rette i tilværelsen efter en dom. Man fører således både tilsyn med betinget dømte, med prøveløsladte og med klienter i samfundstjeneste eller som afsoner med fodlænke.

Som underviser kan man arbejde som lærer, underviser eller konsulent. De fleste er faglærere på vores institutioner eller undervisere i programvirksomheden.