Gå til indhold

Værkmester

Værkmestrene er håndværkere, der er arbejdsledere på værksteder og i andet arbejde i fængslerne.

Værkmestre er håndværkere, der er ansat i fængsler og arresthuse. De er fx arbejdsledere på værkstederne, hvor de indsatte er beskæftiget, og de kan også stå for den daglige vedligeholdelse af institutionens bygninger. Der er værkmestre ansat i alle fængsler samt i nogle arresthuse og pensioner.

Uddannelsen til værkmester varer to år, og man deltager i det første år i det første skolemodul på fængselsbetjentuddannelsen. I andet uddannelsesår indgår et to-ugers eksamensforløb på Uddannelsescenter Birkerød.

Mange af de indsatte i fængslerne har ingen uddannelse og har måske ikke særlig mange erfaringer fra arbejdslivet. Værkmesteren skal kunne instruere og vejlede dem, så de lærer at arbejde inden for et bestemt fagligt område. Men lige så vigtigt er det at give de indsatte interesse for og lyst til at arbejde.

Værkstederne skal så vidt muligt ligne tilsvarende arbejdspladser i samfundet, og arbejdet skal gøre de indsatte bedre i stand til at få og passe et arbejde efter afsoningen. I de kommende år vil vi øge indsatsen med at tilbyde erhvervsuddannelse, så indsatte kan få papir på deres kunnen.

Dagens opgaver

Værkmestrene er en del af det uniformerede personale og indgår også i opgaver om kontrol og sikkerhed. Hverdagsopgaverne kan være meget forskellige, alt efter om man arbejder i et stort lukket fængsel, et lille arresthus eller et åbent fængsel. Men en hverdag kunne bl.a. indeholde opgaver som disse:

  • Lede og vejlede indsatte om dagens opgaver
  • Vedligeholde bygninger og anlæg
  • Støtte og motivere indsatte til at lære håndværk
  • Observere og analysere den indsatte og dennes situation
  • Have kontakt med virksomheder og kunder i det lokale erhvervsliv
  • Have overblik over drift af værksteder og/eller produktion

Uddannelsesordninger

Uddannelsesordning for elever, der er optaget på uddannelsen til værkmester før 31.12.2022.
Uddannelsesordning for elever, der er optaget på uddannelsen til værkmester efter 01.01.2023.