Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Ungekriminalforsorgen

Ungekriminalforsorgen

Ungekriminalforsorgen blev oprettet den 1. januar 2019 som led i, at ’lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet’ trådte i kraft. Ungekriminalforsorgens opgave er at føre tilsyn med, at børn og unge mellem 10 og 17 år efterlever de straksreaktioner og forbedringsforløb, som Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelse om.

Børn og unge mellem 10 og 17 år, der er pålagt en straksreaktion eller et forbedringsforløb af Ungdomskriminalitetsnævnet, bliver tilknyttet en ungetilsynsførende fra Ungekriminalforsorgen. Den ungetilsynsførende vil løbende indkalde barnet/den unge og forældrene til tilsynssamtaler. Derudover vil den ungetilsynsførende kontrollere, at de foranstaltninger som Ungdomskriminalitetsnævnet har fastsat bliver iværksat af kommunen og overholdt af barnet/den unge.

Koncern Kontrol og Tilsyn
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Strandgade 100, Byg. K
1401 København K
Tlf. 7255 5555
LKontrol.ogTilsyn@krfo.dk

Ungekriminalforsorgen Kolding
Domhusgade 24
6000 Kolding
Tlf. 7255 5317
Der er telefontid mandag til fredag kl. 9.00-12.00.
Ungekriminalforsorgen.kolding@krfo.dk

Ungekriminalforsorgen København
Kristineberg 6
2100 København Ø
Tlf. 7255 5321
Der er telefontid mandag til fredag kl. 9.00-12.00.
Ungekriminalforsorgen.kobenhavn@krfo.dk

Ungekriminalforsorgen Næstved
Møllegade 3c, 1. sal
4700 Næstved
Tlf. 7255 5315
Der er telefontid mandag til fredag kl. 9.00-12.00.
Ungekriminalforsorgen.naestved@krfo.dk

Ungekriminalforsorgen Aalborg (er en del af Ungekriminalforsorgen Aarhus)
Vestre Havnepromenade 7, st.
9000 Aalborg
Tlf. 7255 5354
Der er telefontid mandag til fredag kl. 9.00-12.00.
Ungekriminalforsorgen.aarhus@krfo.dk

Ungekriminalforsorgen Aarhus
Åboulevarden 70
8000 Aarhus C
Tlf. 7255 5316
Der er telefontid mandag til fredag kl. 9.00-12.00.
Ungekriminalforsorgen.aarhus@krfo.dk

 

Danmarkskort over, hvor du finder Ungekriminalforsorgen

Ungekriminalforsorgen fører et tæt tilsyn med de børn/unge, der er pålagt en straksreaktion og/eller et forbedringsforløb. Tilsynet består dels af jævnlige tilsynsmøder mellem barnet/den unge, pågældendes forældre og den ungetilsynsførende, dels af gennemførelse af daglige/ugentlige kontroller af, om barnet/den unge deltager i de pålagte foranstaltninger.

Det første tilsynsmøde afholdes senest 7 dage efter nævnsmødet. Her deltager barnet/den unge, pågældendes forældre, den ungetilsynsførende og en repræsentant fra kommunen samt eventuelle andre relevante personer. Herefter afholdes der tilsynsmøder mindst hver 14. dag i de første to måneder. Samtalerne afholdes som udgangspunkt hos Ungekriminalforsorgen, og fokuserer på, hvordan det går med at overholde nævnets afgørelse. Efter to måneder kan mødefrekvensen nedsættes til en samtale om måneden, såfremt barnet/den unge overholder sit forløb og ikke vurderes at være i risiko for at begå ny kriminalitet.

Ud over tilsynsmøderne vil den ungetilsynsførende kontrollere, at barnet/den unge deltager i de foranstaltninger, som er beskrevet i nævnets afgørelse. Det kan for eksempel være at kontrollere, at barnet/den unge er hjemme på et bestemt tidspunkt, møder op i skolen eller mødes med sin kontaktperson.

Hvis barnet/den unge ikke følger Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse, indberetter Ungekriminalforsorgen sagen til kommunen og Ungdomskriminalitetsnævnet med henblik på gennemførelse af nyt nævnsmøde. Det kan både ske, hvis barnet/den unge ikke møder til tilsynsmøderne, eller hvis barnet/den unge ikke efterlever foranstaltningerne i nævnsafgørelsen.

Illustrationen under punktet “Samarbejde med kommunen” viser, hvordan opgavefordelingen er mellem Ungekriminalforsorgen og kommunerne.

Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager, hvor børn og unge i alderen 10 til 17 år er mistænkt eller dømt for kriminalitet.

Nævnet er uafhængigt af andre myndigheder og består af tre medlemmer:

  1. En formand eller næstformand (dommer)
  2. En repræsentant fra politiet
  3. En repræsentant fra kommunen

Ungdomskriminalitetsnævnet skal træffe en afgørelse om, hvilke foranstaltninger barnet/den unge skal gennemføre i en tidsbestemt periode.

En afgørelse fra nævnet kan bestå af to elementer:

  1. En straksreaktion
  2. Et forbedringsforløb

En straksreaktion kan bestå i at bidrage til at genoprette forrettet skade eller deltage i andre aktiviteter med genoprettende formål, herunder udføre samfundsnyttigt arbejde. Formålet med reaktionen er at gøre den skete skade god igen. Eksempler på straksreaktioner er konfliktmægling mellem involverede parter og oprydning på skole efter hærværk.

Et forbedringsforløb er et struktureret og kontrolleret forløb, som fastlægges på baggrund af barnets/den unges situation og sagens omstændigheder. Forløbet kan bestå af en eller flere foranstaltninger, for eksempel faste hjemmetider, ophold på et uddannelsessted eller misbrugsbehandling.

I hele perioden fører Ungekriminalforsorgen tilsyn med, at barnet eller den unge efterlever straksreaktionen og/eller forbedringsforløbet.

Når Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet en afgørelse, skal de enkelte elementer af afgørelsen iværksættes. Det er barnets/den unges kommune, der har ansvaret for, at det sker.

Ungekriminalforsorgens tilsyn vil foregå sideløbende med kommunens personrettede tilsyn. Kommunen skal blandt andet løbende vurdere, om de fastsatte foranstaltninger er rigtige for barnet/den unge. Kommunen og Ungekriminalforsorgen vil koordinere myndighedsopgaven omkring barnet/den unge. Mindst en gang om måneden udveksler kommunen og Ungekriminalforsorgen de informationer, der er nødvendige for tilsynet med barnet/den unge.

Tilsyn med barnet/den unge føres således af både Ungekriminalforsorgen og kommunen.

Illustration af tilsyn

Ungekriminalforsorgen er opdelt i fem enheder, der samarbejder med følgende kommuner:

Ungekriminalforsorgen Kolding
Assens, Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Faaborg-Midtfyn, Haderslev, Hedensted, Horsens, Kerteminde, Kolding, Langeland, Middelfart, Nordfyn, Nyborg, Odense, Skanderborg, Svendborg, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Ærø og Aabenraa.

Ungekriminalforsorgen København
Albertslund, Allerød, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederiksund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørholms, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Ungekriminalforsorgen Næstved
Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns og Vordingborg.

Ungekriminalforsorgen Aalborg
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg.

Ungekriminalforsorgen Aarhus
Favrskov, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Viborg og Aarhus.

Den 29. juni 2018 præsenterede daværende VLAK-regering sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Aftalen rummer 24 forskellige initiativer. Ét af initiativerne i reformen er oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævnet og Ungekriminalforsorgen.

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet blev vedtaget den 18. december 2018 og trådte i kraft den 1. januar 2019.

Du kan finde lovgrundlaget for Ungekriminalforsorgen via nedenstående links:

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

Bekendtgørelse om ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse. 

I videoen og nedenstående pjece kan du få mere viden om, hvad Ungdomskriminalitetsnævnet og Ungekriminalforsorgen er:

Når du er indkaldt til møde i Ungdomskriminalitetsnævnet

Hvis du er fagprofessionel og ønsker mere viden til baggrund mv., kan du endvidere anvende nedenstående guide til materialet, som folder nogle af elementerne ekstra meget ud.

Vejledningsark til fagprofessionelle