Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen

Om kriminalforsorgen

Billede af indsatte bag hegnet i Enner Mark Fængsel

Kriminalforsorgen består af Direktoratet for Kriminalforsorgen, to underliggende kriminalforsorgsområder med tilhørende institutioner, samt Kriminalforsorgen i Grønland.

Kriminalforsorgens hovedopgave er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf, herunder afsoning med elektronisk fodlænke, samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste.

Kriminalforsorgen varetager herudover blandt andet administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede, tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens §68 og §69, samt drift af udrejsecentre for afviste asylansøgere.

Kriminalforsorgen indgår sammen med politiet, anklagemyndigheden og domstolene i straffesagskæden. Læs om kriminalforsorgens opgaver og organisering.

Læs mere
To fængselsbetjente i løb på en fængselsgang

Læs nyheder og pressemeddelelser, og find pressekontaktoplysninger samt link til kriminalforsorgen på de sociale medier.

Læs mere
Billede af fængselsbetjent, der låser en port.

Find adresser og andre kontaktoplysninger til kriminalforsorgens fængsler, arresthuse og tilsynskontorer m.v. i hele landet.

Læs mere
Luftfoto af Enner Mark Fængsel

Se statistikker og andre oversigter med oplysninger om kriminalforsorgens virksomhed.

Læs mere
Billede af skulturgruppe fra Storstrøm Fængsel

Kriminalforsorgens institutioner har en bred produktion inden for land- og skovbrug og inden for forskellige håndværk. Se mere om vores produkter, og hvordan de kan bestilles.

Læs mere
Billede af værkmester og indsat på værksted

Ungekriminalforsorgen er oprettet efter en politisk aftale om indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Læs mere
En ung person sidder og kigger på en mobil