Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Straf > Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke

Fængselsstraffe på til og med 6 måneder kan i nogle tilfælde afsones med elektronisk fodlænke hjemme hos den dømte. En fodlænke er en rem med en elektronisk sender, som sættes fast om anklen på den dømte. Senderen kommunikerer med en boks i hjemmet, som er i konstant forbindelse med en overvågningscentral hos kriminalforsorgen.

Man skal selv ansøge om at afsone med fodlænke. Bliver man godkendt, aftaler man et aktivitetsskema med kriminalforsorgen, og man må kun forlade hjemmet i de aftalte tidsrum med henblik på godkendte aktiviteter. Det betyder, at man fortsat skal passe sit arbejde eller sin uddannelse.

For at få tilladelse til at afsone hjemme skal man opfylde nogle betingelser:

  • Boligen skal være egnet til afsoning med fodlænke og give mulighed for den nødvendige overvågning og kontrol. Man kan for eksempel ikke bo på hotel eller herberg.
  • Andre beboere over 18 år i hjemmet skal give samtykke til afsoningen
  • Man skal som udgangspunkt være i arbejde eller under uddannelse. Kravet om beskæftigelse gælder dog ikke ved afsoning af fængsel i op til 30 dage. Arbejdsgiver eller uddannelsessted vil få at vide, at man afsoner en dom med fodlænke. Det er nødvendigt, da der skal udpeges en kontaktperson på stedet.
  • Man skal som udgangspunkt deltage i et kriminalitetsforebyggende program i Kriminalforsorgen.
  • Under afsoningen må man ikke indtage alkohol eller ulovlige stoffer.
  • Ens personlige forhold skal være sådan, at kriminalforsorgen vurderer, at man vil kunne overholde vilkårene for at afsone straffen med fodlænke. Man skal derfor medvirke til en egnethedsvurdering.

Baggrundsinformation om afsoning med elektronisk fodlænke
Brochure med information om afsoning med fodlænke

Man skal have fodlænken om anklen hele tiden. Hvis man tager den af, udløses en alarm. Fodlænken er vandtæt, så man kan bade som sædvanligt.

Før afsoningen begynder, aftaler man et aktivitetsskema med kriminalforsorgens fodlænkeafdeling. Aktivitetsskemaet bestemmer, hvornår man skal være hjemme, og hvornår man må forlade hjemmet, f.eks. til beskæftigelse, indkøb m.v. Man kan få ”udetid” på dage, hvor man ikke har andre aktiviteter.

Man skal være i sit hjem, når man ikke er på arbejde, på uddannelsessted eller deltager i aktiviteter, som kriminalforsorgen har bestemt eller godkendt. Kriminalforsorgen kommer på uanmeldt besøg i hjemmet flere gange om ugen (på alle tidspunkter af døgnet).

Hvis man ikke holder aftalerne med kriminalforsorgen, kan man risikere straks at blive overført til et fængsel eller en arrest, hvor man så skal afsone resten af straffen.

Hvis dommen er omfattet af fodlænkeordningen, vil den dømte som udgangspunkt automatisk få tilsendt et informationsbrev og et ansøgningsskema fra kriminalforsorgen. Der er en frist på 7 dage for at ansøge. Yderligere vejledning findes i brevet.

Den dømte kan også søge om at afsone straffen med fodlænke via selvbetjeningsløsningen.

Hvis man søger om afsoning med fodlænke inden for den frist, der er oplyst i informationsbrevet, har det opsættende virkning. Det vil sige, at man ikke skal møde op til afsoning, før der er taget stilling til ansøgningen. Ansøgeren vil blive indkaldt til samtale hos den lokale fodlænkeafdeling, som vurderer og afgør, om den dømte er egnet til at afsone med fodlænke.

Hvis man afsoner en dom på et års fængsel eller mere, kan man måske afsone de sidste seks måneder af dommen i sit egen hjem med fodlænke. Det kan for eksempel ske, hvis man ikke kan nå frem til arbejde eller skole fra fængslet, eller hvis det er godt af hensyn til afsoning, resocialisering eller familie. Det er også muligt at kombinere udslusning til en af kriminalforsorgens pensioner med efterfølgende udstationering med fodlænke til egen bopæl.

Har du fået en dom på op til seks måneder, kan du søge om at afsone i fodlænke.

Læs mere