Gå til indhold

Straf

genrebillede af en dømt

Kriminalforsorgen fører domstolenes domme ud i livet. Vi begrænser kriminalitet og skaber tryghed i samfundet. Det gør vi sammen med de andre myndigheder i retssystemet.

Kriminalforsorgen er andet og mere end fængsler og arresthuse. Vi sætter dømte i fodlænke, fører tilsyn med dømte på fri fod og laver kriminalpræventivt arbejde. Vi giver de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de ikke falder tilbage til ny kriminalitet.

En fængselsstraf betyder, at man bliver berøvet sin bevægelsesfrihed. Man er underkastet fængselssystemets regler, og selv i de åbne fængsler med mest frie forhold er der klare begrænsninger for ens handlefrihed.

Læs mere
Billede af fængselsbetjent, der låser en port.

Kriminalforsorgen varetager kontrol og tilsyn med dømte uden for fængslerne.

Læs mere
En klient kommer til tilsynssamtale i KiF i Næstved.

Nogle domme kan man afsone med fodlænke. Det betyder, at man kan blive hjemme og passe sit arbejde eller sin uddannelse.

Læs mere