Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Tal og fakta > For studerende og forskere

For studerende og forskere

Mange studerende og forskere ønsker at lave undersøgelser på Kriminalforsorgens område. Vi har disse retningslinjer for, hvordan du kan ansøge om tilladelse:

Vi skelner mellem to kategorier af henvendelse: 1) Henvendelser fra almindelige studerende og 2) Henvendelser fra studerende, som skriver speciale, samt forskere og konsulenter.

1: Studerende på bachelorniveau eller tilsvarende

Du skal henvende dig til den eller de institutioner, du gerne vil have med i undersøgelsen. Det er en god idé at sende en projektbeskrivelse til institutionen, når du har lavet en aftale med dem.

Her finder du kontaktoplysningerne på kriminalforsorgens institutioner.

2: Specialestuderende, ph.d. studerende, forskere og konsulenter

Du skal sende en ansøgning til Direktoratet for Kriminalforsorgen, Center for Straffuldbyrdelse, Koncern Kriminalitetsforebyggelse, Strandgade 100, 1401 København K eller på mail: LAkademiske.samarbejder@krfo.dk

Ansøgningen skal indeholde:

  • en projektbeskrivelse med undersøgelsestidspunkt, undersøgelsens kontekst (dvs. om det er et forskningsprojekt, et speciale, en ph.d. afhandling eller andet), navn på vejleder, anvendte metoder og data, evt. teoretisk referenceramme, formål med undersøgelsen og forventet tidspunkt for afrapportering
  • dit navn, kontaktoplysninger og et kort CV

Koncern Kriminalitetsforebyggelse foretager en faglig vurdering af projektet og kommer med en anbefaling til institutionerne, men det er ledelsen og personalet i den enkelte institution, der giver den endelige tilladelse.

Som studerende og forsker er du forpligtet til at overholde Datatilsynets regler vedr. behandling af personoplysninger.

Læs mere om Datatilsynets regler