Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Karriere > Jobområder > Genansættelse

Genansættelse

Tre fængselsbetjente i en fængselsgård

Hvis du tidligere har været ansat som fængselsbetjent eller transportbetjent og ønsker at søge om genansættelse, kan du her læse om, hvad du skal gøre, og hvordan din ansøgning vil blive behandlet. Linket til ansøgningsskemaet finder du nederst i teksten.

Når du udfylder ansøgningsskemaet, beder vi dig om at svare uddybende og omhyggeligt på alle spørgsmålene, herunder særligt at uddybe din motivation for at søge om genansættelse samt hvilke kompetencer, du mener at have tilegnet dig i tiden uden for kriminalforsorgen.  Du bedes også oplyse, hvor du sidst har været ansat i kriminalforsorgen, og i hvilket af de fire områder du primært søger om ansættelse. Ud over de uddybende oplysninger er det vigtigt, at du uploader de dokumenter og beviser, som du bliver bedt om, samt at du personligt underskriver samtykkeerklæringen.

Når vi modtager din ansøgning om genansættelse, vurderer vi dine kompetencer og erhvervserfaringer, evt. studieegnethed etc. Vi indhenter desuden oplysninger i Kriminalregisteret og referencer fra tidligere ansættelsesforhold i Kriminalforsorgen. Du kan også blive kontaktet telefonisk af en HR-konsulent for en indledende samtale.

Hvis du ud fra den indledende screening vurderes egnet til at gå videre i processen, skal du gennemføre en fysisk test. Som udgangspunkt stilles der de samme krav til din fysiske formåen og styrke, som der stilles til helt nye ansøgere. I særlige tilfælde vil der i mindre omfang kunne dispenseres fra kravene i testen. Du kan orientere dig om indholdet af den fysiske test på hjemmesiden: https://blivfaengselsbetjent.dk/fysisk-test/

Når du har bestået den fysiske test, vil du blive inviteret til en uddybende samtale og afhængigt af, hvor længe du har været væk fra Kriminalforsorgen, vil du også skulle udfylde nogle online tests.

Hvis du efter disse testfaser vurderes egnet til genansættelse, vil der blive taget stilling til, om du eventuelt skal have en ny prøveperiode, om du skal gennemføre hele eller dele af den nuværende uddannelse m.v.

Den endelige kompetence til genansættelse ligger i de fire områder og din ansøgning vil derfor blive videresendt til det område, hvor du søger om genansættelse. Du skal forvente, at man genansættes i et af fængslerne.

Ovenstående procesbeskrivelse kan variere lidt, da forløbet blandt andet afhænger af, hvor længe du har været væk fra Kriminalforsorgen, om du har gennemført den aktuelle grunduddannelse eller en ældre version, hvilke kompetencer du har erhvervet dig i din fraværsperiode etc.

Du kan læse meget mere på vores hjemmesiden blivfaengselsbetjent.dk eller på vores Facebookside.

Hvis du har spørgsmål, inden du beslutter dig for at søge, er du meget velkommen til at ringe til os i Rekrutteringsteamet på telefon 7255 3965.

Hvis du beslutter dig for at søge om genansættelse, finder du ansøgningsskemaet her: genansættelse som fængselsbetjent eller transportbetjent