Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Kriminalforsorgens opgaver

Kriminalforsorgens opgaver

To fængselsbetjente i løb på en fængselsgang

Kriminalforsorgens hovedopgave er at medvirke til at begrænse kriminalitet ved at fuldbyrde de straffe, som domstolene har fastsat. Det vil sige frihedsstraf, herunder afsoning med elektronisk fodlænke, samt tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste.

Kriminalforsorgen varetager herudover blandt andet administration af varetægtsfængsling, frihedsberøvelse i henhold til udlændingeloven, udfærdigelse af personundersøgelser af sigtede, tilsyn med psykisk syge kriminelle, der er dømt i henhold til straffelovens § 68 og § 69, samt drift af udrejsecentre for afviste asylansøgere.

Kriminalforsorgen administrerer udgifter for cirka 3,4 milliarder kroner årligt.