Gå til indhold

Okt 30, 2018

Alle bilerne til kriminalforsorgens transportopgave er nu ankommet og klar til at transportere arrestanter. Se billederne af bilerne her.

Her bliver de blå blink afprøvet. Her bliver de blå blink afprøvet.

Alle bilerne til kriminalforsorgens transportopgave er nu ankommet og klar til at transportere arrestanter. Se billederne af bilerne her.

Som en del af Flerårsaftalen 2018-2021 overtager kriminalforsorgen den 1. januar 2019 politiets opgave med at transportere arrestanter, og den opgave kræver selvfølgelig nogle biler.

Der er i alt bestilt 55 biler, som skal fordeles på de tre transportenheder i Kolding, Hobro og København. 24 af bilerne er af mærket Volkswagen Caravelle. VW Caravelle kan transportere flere arrestanter ad gangen i et sikret passagerrum med tonede ruder.

De resterende 31 biler, der er ankommet i dag, er af mærket Touran. Touran-modellen kan også transportere flere arrestanter ad gangen i et sikret passagerum.

Designet af de specielle biler er gennemført med hjælp af Transportenheden i København (DCA), som gennem flere år har opbygget stor erfaring med at køre indsatte. Det betyder blandt andet, at der ud over sikkerheden også er tænkt arbejdsmiljø ind i indretningen af bilerne. Der er eksempelvis installeret skridsikre gulve i bilerne, som er nemme at gøre rene.

Mulighed for udrykningskørsel
Alle de nye biler er udstyret med udrykningssignaler. Det skyldes, at kriminalforsorgen i 2014 blev omfattet af muligheden for udrykningskørsel, som tidligere kun har været forbeholdt beredskabet og politiet. Kriminalforsorgen har mulighed for udrykning, hvis det af ”tungtvejende sikkerhedsmæssige hensyn” skønnes nødvendigt i forbindelse med transporteringen af arrestanter og indsatte.

De betjente, som skal køre udrykningskørsel, har fået ekstra køreuddannelse, både af hensyn til personale, arrestanter og øvrige trafikanter.

Udrykningskørsel er derfor en central del af kriminalforsorgens nye uddannelse for transport- og bevogtningsbetjente, ligesom de faste fængselsbetjente, som enten allerede er ansat eller netop er blevet ansat bliver uddannet i at kunne køre udrykningskørsel.

Transportbilerne af mærket Volkswagen Caravelle ude på deres første køretur.