Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Invitation til civilsamfundet

Invitation til civilsamfundet

Direktoratet for Kriminalforsorgen inviterer civilsamfundet til dialog

Som et af initiativerne i den nye flerårsaftale skal kriminalforsorgen udarbejde en strategi for samarbejdet med civilsamfundet for at styrke samspillet med sektoren. Derfor inviteres civilsamfundet til workshops, hvor et styrket samarbejde drøftes og civilsamfundsaktører kan få mulighed for at give deres input og tanker ift. den nye strategi.

Civilsamfundet forstås fortrinsvist som organisationer, foreninger og NGO’er, der ikke er forbundet til eller styret af staten, og som har et helt eller delvist socialt og/eller velgørende sigte. Hertil inviteres også aktører fra det private erhvervsliv, der kan se sig ind i kriminalforsorgens kriminalitetsforebyggende arbejde, og ønsker at bidrage hertil.

Møderne afholdes områdevist af hensyn til lokale aktører, men der er ikke et krav til, at man udelukkende deltager på mødet i ens eget område:

–       23. maj 2022 kl. 10.00–14:30 på Enner mark fængsel for Område Midt- og Nordjylland

–       30. maj 2022 kl. 10.00–14:30 på Nyborg fængsel for Område Syddanmark

–       2. juni 2022 kl. 10.00–14:30 i Områdekontoret i Ringsted for Område Sjælland

–       21. juni 2022 kl. 10.00–14:30 i Direktoratet for Kriminalforsorgen for Område Hovedstaden

Derudover afholdes der én workshop for de nationale eller større civilsamfundsorganisationer på følgende dag:

–       16. juni 2022 kl. 10.00–14:30 i Direktoratet for Kriminalforsorgen

Ved tilmelding til workshopsene sendes en mail til GryStruck.Petersen@krfo.dk med navn på organisationen, navn på deltageren samt hvilken workshop man vil tilmeldes (Maks én deltager pr. organisation). Vi regner med ca. 20 pladser til hver workshop. Pladserne besættes først til mølle.