Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Manglende klageadgang

Manglende klageadgang

Der har været manglende klageadgang i en række personaleretlige afgørelser om afskedigelse og disciplinære sanktioner truffet af Direktoratet for Kriminalforsorgen i 1. instans.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har konstateret, at der i en række afskedigelses- og disciplinærsager, hvor direktoratet har truffet afgørelse i 1. instans, i perioden fra den 6. maj 2015 til den 31. oktober 2020 fejlagtigt ikke er givet klageadgang til Justitsministeriet i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens § 2, stk. 6.

Manglende klageadgang medfører ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. Direktoratet for Kriminalforsorgen er dog efter de forvaltningsretlige regler forpligtet til at vejlede om adgangen til at påklage ovennævnte typer af afgørelser til Justitsministeriet.

Klagevejledning

Der er potentielt og fejlagtigt ikke givet klageadgang i en række afgørelser om afskedigelser og disciplinære sanktioner truffet af Direktoratet for Kriminalforsorgen i 1. instans i perioden fra den 6. maj 2015 til den 31. oktober 2020.

Hvis du som medarbejder eller tidligere medarbejder har modtaget en afgørelse om afskedigelse og/eller en afgørelse om disciplinærsanktion, som er omfattet af ovennævnte, kan du – såfremt du ønsker at klage – benytte din klagemulighed ved at følge dette:

Personaleretlige afgørelser om afskedigelse og disciplinære sanktioner truffet af Direktoratet for Kriminalforsorgen i 1. instans kan påklages til Justitsministeriet, HR-kontoret, Slotholmsgade 10, 1216 København K, e-mail: jm@jm.dk.

Vær opmærksom på, at ovenævnte ikke vedrører afgørelser truffet af kriminalforsorgens områdekontorer, hvor der er klageadgang til Direktoratet for Kriminalforsorgen.