Gå til indhold

Jyderup Fængsel

Luftfoto af Jyderup Fængsel

Jyderup Fængsel blev den 11. oktober 2021 indviet som kvindefængsel.

Fængslet har 143 pladser, hvoraf 58 er arrestpladser, 45 er åbne pladser, og 40 er lukkede pladser. Fængslet modtager som udgangspunkt kvinder fra hele landet.

Jyderup Fængsel hører under Kriminalforsorgen Øst. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

Se Fødevarestyrelsens kontrolrapporter

Læs Sundhedsfaglig tilsynsrapport for Jyderup Fængsel

Læs Undervisningsmiljøvurdering for åben skole på Jyderup Fængsel

Læs Undervisningsmiljøvurdering for arresten på Jyderup Fængsel

Arbejde

Der er mulighed for at arbejde i produktionskøkken, grønne områder, vedligeholdelse, serviceopgaver og montageopgaver i Jyderup Fængsel.

Uddannelse

Jyderup fængsel har Forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), deltidsundervisning i almindelige skolefag og IT, engelsk basis, dansk, matematik og samfundsfag på G niveau.  Dertil er der kompetencegivende AMU-kurser, og kompetencegivende grundforløb i fagene bygningsmaler og gastronomi.

Behandling

Jyderup Fængsel tilbyder alkohol- og misbrugsbehandling, det kognitive færdighedsprogram, Anger Management, Booster, Nye Veje i form af enkeltmandsundervisning samt Voldsforebyggelsesprogrammet.

Afdelinger

Antal pladser pr. afdeling:

  • Åben afdeling 45 pladser, inklusive behandlings- og kontraktafdeling
  • Lukket afdeling 40 pladser, inklusive behandlings- og kontraktafdeling
  • Arrest 58 pladser

Besøg og udgang

Besøgstilladelse

Før du kan bestille tid, skal du ansøge fængslet om tilladelse til besøg.

Den indsatte kan sende ansøgningsskemaet til dig – skemaet kan ikke hentes på hjemmesiden. Ansøgningsskemaet skal sendes til fængslet i PDF-format.

Det er meget vigtigt, at du medbringer fysisk billed-ID i form af pas, kørekort eller borgerkort til besøget. Børn og unge under 15 år kan komme ind på deres sygesikringsbevis. Du vil blive afvist, hvis billed-ID ikke er medbragt.

Børn under 18 skal have fuldmagt fra den/dem, der har forældremyndigheden.

Tidsbestilling

Åben afdeling: Den indsatte bestiller tid til besøget.

Lukket afdeling: Tidsbestilling foregår lørdag og søndag kl. 09-09.30 ved, at pårørende ringer til fængslet på tlf. 72 55 22 00 og bestiller tid.

Arrest: Tidsbestilling foregår mandag, onsdag og fredag kl. 09:15-10:15 ved, at pårørende ringer til fængslet på tlf. 72 55 22 00 og bestiller tid.

Ved besøgs- og brevkontrol (B + B) skal besøget bestilles via politiet. Du skal inden bestillingen have en besøgstilladelse fra fængslet. Bemærk, at det til enhver tid er politiet, der bestemmer, om besøget varer ½ eller 1 time.

Besøgstider

Der er forskellige besøgstider i åben, lukket og arrest. Fængslet anbefaler derfor, at du kontakter din pårørende i fængslet for nærmere oplysninger.

Udgang

Ved udgang skal Ansøgning om udgang og Bekræftelse fra udgangsadressaten udfyldes.

I løbet af et år indsættes der ca. 450 personer i Jyderup Fængsel.

Fængslet, som er det “yngste” af de åbne fængsler, blev taget i brug i 1988, og på det tidspunkt var der 109 pladser. Der er løbende blevet bygget til, så fængslet i dag har 162 pladser.

162 pladser i alt
450 indsættelser
105 ansatte