Gå til indhold

I alle fængsler og nogle arresthuse kan man få undervisning i almindelige skolefag eller på anden vis deltage i undervisning.

Mange indsatte har ikke afsluttet skolen eller ønsker at kvalificere sig til at komme videre med uddannelse efter løsladelsen.

Undervisningstilbuddet i fængslerne omfatter forberedende voksenundervisning (FVU) med stor vægt på dansk og matematik, ordblindeundervisning (OBU). Desuden er der almen voksenundervisning (AVU), der svarer til grundskolens afgangsniveau, og hvor der også kan være undervisning i engelsk, samfundsfag, it og andre fag.

Nogle fængsler tilbyder også undervisning i HF-enkeltfag eller mulighed for at tage HF-fag som fjernundervisning. De dømte kan også i nogle tilfælde følge undervisning på uddannelsessteder uden for fængslet. Det kræver dog godkendelse og at deltageren i øvrigt lever op til kriterierne for at få udgang.

Uddannelse til job

Flere fængsler tilbyder interne erhvervsuddannelser (EUD) og AMU-kurser, der er kompetencegivende og kan give merit, hvis den enkelte senere ønsker at blive optaget på en uddannelse. Det er også muligt at få tilrettelagt en mere direkte erhvervsorienteret uddannelsesplan, hvor teoretiske fag kombineres med uddannelsespladser i et af produktionsværkstederne.

Kriminalforsorgen søger at målrette tilbuddene om uddannelse til fag, hvor det er muligt for deltagerne at få arbejde efter afsoningen.