Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Straf > Fængsel > Afsoning af fængselsdom

Afsoning af fængselsdom

En fængselsstraf afsones normalt i et af landets 13 fængsler. Om man skal afsone i lukket eller åbent fængsel, afhænger af kriminalitetens karakter og straffens længde. Straffe op til seks måneders fængsel kan afsones i fodlænke, hvis man opfylder nogle nærmere betingelser.

Om man skal afsone i åbent eller lukket fængsel, kommer an på, hvor lang straf man er idømt, og om der er risiko for, at man vil misbruge friheden i et åbent fængsel. Unge under 18 år kommer som regel til at afsone i en sikret institution eller behandlingsinstitution.

Et lukket fængsel er omgivet af en ringmur og/eller et hegn, og der er alarmer og overvågningskameraer. Dørene er låst, både yderdørene og dørene mellem afdelingerne. De indsatte kan være opdelt i mindre, separate grupper, for eksempel for at undgå trusler og anden påvirkning mellem grupper.

I åbne fængsler er der ingen særlige forhindringer, og man kan uden videre gå fra et åbent fængsel. Men overtræder man reglerne i et åbent fængsel, kan man blive overflyttet til et lukket.

Arbejde, uddannelse og behandling

Under afsoningen kan arbejde, behandling og uddannelse forberede den indsatte på livet efter løsladelsen. Den indsatte skal også så vidt muligt bevare kontakten til samfundet og familien, så de har nogen og noget at komme ud til. De skal også så vidt muligt selv sørge for at tage ansvar for dagligdagens gøremål i stedet for at betjene sig af den såkaldte hotel- og servicefunktion, som traditionelt har været et integreret led i et fængselsophold.

Hverdagen i fængslet skal ligne hverdagen på fri fod mest muligt. Det betyder, at man skal være beskæftiget, og at man selv køber ind og laver mad.

Læs mere