Gå til indhold

Arbejdet i fængslernes værksteder eller i land- og skovbrug strukturerer hverdagen og gør de indsatte bedre til at klare et almindeligt job senere.

Mange indsatte har aldrig haft et almindeligt arbejde. Kriminalforsorgen har mange typer af produktion, og det giver de indsatte en praktisk og virkelighedsnær arbejdstræning. Værkstederne skal så vidt muligt ligne tilsvarende arbejdspladser i samfundet, og arbejdet skal gøre de indsatte bedre i stand til at få og passe et arbejde efter afsoningen.

Værkstederne ledes af erfarne håndværkere, de såkaldte værkmestre. I nogle tilfælde arbejder vi sammen med de lokale erhvervsuddannelser, så de indsatte kan få papir på deres kunnen.

De indsatte får de løn for det arbejde, de udfører. Lønnen er 10,38 kroner i timen, og dertil kan man få forskellige tillæg, så man komme op på en timeløn på 16,70 kroner (2018).

Vores produkter

Kriminalforsorgen driver mange typer af værksteder, for eksempel jern-, snedker- og kartonnage-produktion. Kriminalforsorgen fremstiller for eksempel kontor- og kollegiemøbler, en køkkenserie og økologiske produkter fra driften af ca. 3000 ha. skov- og landbrug. Kriminalforsorgen er blandt andet en af Danmarks største producenter af økologisk mælk.

Alle produkter skal leve op til markedets krav om kvalitet og leveringssikkerhed, og de sælges på almindelige markedsvilkår. Kriminalforsorgens værksteder samarbejder gerne med det lokale erhvervsliv og andre om produktionsarbejde, der kan foregå på kriminalforsorgens værksteder.

Man kan se mere om de lokale muligheder på siden om det enkelte fængsel. På siden om produktionen kan du læse mere om produkter og samarbejdsmuligheder samt bestille eller hente kataloger.

Kriminalforsorgens fængsler og arrester samarbejder med det lokale erhvervsliv og leverer en lang række produkter til markedet – fra økologisk mælk til havemøbler. Læs mere om produktionen her.

Læs mere