Gå til indhold
Kort over kriminalforsorgens matrikler

Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriet og består af Direktoratet for Kriminalforsorgen og to kriminalforsorgsområder – Kriminalforsorgen Øst og Kriminalforsorgen Vest. I hvert område ligger en række institutioner, hvortil de enkelte fængsler, arrester, tilsynskontorer (KiF) og udslusningsfængsler hører.

Kriminalforsorgen ledes af direktør Ina Eliasen. Kriminalforsorgens koncernledelse består udover direktøren af de to områdedirektører samt centerdirektørerne og udviklingschefen fra direktoratet.

Organisationsdiagrammer:

Organisationsdiagram – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Organisationsdiagram – Kriminalforsorgen Øst og Kriminalforsorgen Vest

Oversigt over alle områder og institutioner

Oversigtskort over kriminalforsorgen