Gå til indhold

Indsattes rettigheder

Indsatte har samme rettigheder som andre borgere, bortset fra bevægelsesfrihed. Det vil sige, at man har ret til at deltage i valg og lovlig politisk aktivitet, deltage i den offentlige debat og lignende.

Som indsat har man altid ret til at udtale sig, før ens sag bliver behandlet. Afslag på ansøgninger skal normalt begrundes og afgives skriftligt. Der er dog særlige regler på nogle områder. Man har bl.a. ikke ret til at se dokumenter om, hvorfor man bliver indsat i et bestemt fængsel, flyttet mellem fængsler eller udelukket fra fællesskab med andre indsatte. Man kan derfor heller ikke altid få en fuld begrundelse for beslutningen.

Man har ret til uoverværet besøg fra sin forsvarer i den sag, man er dømt i, eller andre aktuelle straffesager, man er part i. Det samme gælder besøg fra andre advokater, der kan beskikkes som offentlige forsvarere.

Talsmand

De indsatte har mulighed for at påvirke hverdagen i fængslet. Det sker blandt andet ved at vælge talsmænd.

Klagemuligheder

Man kan klage over visse af kriminalforsorgsområdets afgørelser til Direktoratet for Kriminalforsorgen. De af områdets afgørelser, som ikke kan påklages til direktoratet, samt direktoratets afgørelser kan indbringes for Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden kan ikke selv ændre en afgørelse, men kan bede området eller direktoratet om at se på sagen igen. Ombudsmandens henstillinger vil i praksis blive fulgt.

I nogle sager kan man gå til retten. Det gælder bl.a. spørgsmål om

  • beregning af straftiden
  • afslag på prøveløsladelse efter afsoning af to tredjedele af straffen
  • visse afgørelser om forhold i fængslet, fx hvis man har fået konfiskeret ting af større værdi.

Behandling af personlige oplysninger

Du kan læse om kriminalforsorgens behandling af personlige oplysninger på siden Personoplysninger.