Gå til indhold

Søbysøgård Fængsel

Billede af Søbysøgaard Fængsel

Søbysøgård Fængsel har en samlet kapacitet på 181 pladser, fordelt på 139 åbne og 42 lukkede pladser. I Søbysøgårds åbne fængsel er der tre almindelige fællesskabsafdelinger med plads til 33-38 indsatte på hver afdeling. Afdeling D er en uddannelsesafdeling med plads til 31 indsatte.

Afdeling Figaro er en åben ungeafdeling med plads til 5 indsatte i alderen 15-17 år.
Alle indsatte har selvforplejning, og da fængslet er kontantfrit, køber de dagligvarer via fængslets nethandelsordning. Den lukkede afdeling er opdelt i fire mindre fællesskabsafdelinger. En af dem er en uddannelsesafdeling, og en anden en ungeafdeling med plads til syv indsatte mellem 15 og 17 år.

Søbysøgård Fængsel hører under Kriminalforsorgen Vest. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

Læs Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for den åbne afdeling i Søbysøgård Fængsel.

Læs Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for den lukkede afdeling i Søbysøgård Fængsel.

Læs Tilsynsrapport for Søbysøgård Fængsel.

Læs Økologierklæring fra 2021 og brev til økologierklæring

Læs Fødevarestyrelsens kontrolrapporter

Arbejde

Fængslets beskæftigelse består af to spor:

Det grønne spor består af landbrug, gartneri og park.
Landbruget driver ca. 160 ha. jord med hovedsagelig grovfoderproduktion. Ca. 30 ha. er til salgsafgrøder.
Landbruget producerer foder til dyrene, opsætning samt vedligehold af indhegninger, diverse markarbejde, vedligehold af bygninger og maskiner samt renholdelse af udenomsarealer som fx beskæring af de levende hegn.
Landbruget er godkendt som praktikplads, hvis man påtænker en form for uddannelse. Der produceres økologisk mælk til Arla fra de ca. 120 malkekvæg.

I væksthusene dyrkes økologiske bønner, tomater og agurker m.v. Derudover har gartneriet et madværksted, som producerer marmelade, pesto, salte m.v. Desuden rummer gartneriet et kartoffelværksted, hvor kartofler og andre rodfrugter renses, sorteres og vaskes, skrælles og forkoges. Gartneriet fremstiller fødevarer til eget forbrug i kriminalforsorgen og til markedet som helhed.

Overfladesporet omfatter beskæftigelse af indsatte med snedkerarbejde, træarbejde, malerarbejde og vedligehold samt rengøring af fængslets afdelinger og fælleskontorer.

Uddannelse

Der undervises i forskellige fag på FVU- og AVU-niveau, og der tilbydes ordblindeundervisning.

Behandling

Der tilbydes målrettet misbrugsbehandling af eksterne misbrugsbehandlere til indsatte med behov for det.

Fængslet tilbyder undervisning i kognitive adfærdsprogrammer og Anger Management.

 

Besøg

Besøgstilladelse

Før du kan bestille tid, skal du ansøge om tilladelse til besøg.

Tidsbestilling

Åben og lukket afdeling: Det er den indsatte selv, som sender besøgsanmodningen ud til de pårørende, som ønskes besøg af.

Besøgstid

Åben afdeling: Lørdag, søndag og helligdage kl. 9.00-16.00.
Besøgende kan kun møde ind til besøg i tidsrummet kl. 09.00 – 09.30 eller kl. 12.30 – 13.00.

Den lukkede afdeling:
Hverdage mandag, onsdag og torsdag kl. 15.30-18.30.
Lørdag, søndag og helligedage kl. 10.00-12.00 og kl. 13.00-15.00.
Såfremt der er plads, kan der bookes dobbeltbesøg i tidsrummet 10.00-15.00.

Der kan bookes 8 timers besøg i et alm. besøgsrum, men kun i weekender og på helligdage. Det kræver en særlig godkendelse.

Besøgslejligheden kan bookes for 23 timer eller 47 timer ad gangen. Det kræver en særlig godkendelse.

De er ca. 110 medarbejdere på Søbysøgård Fængsel. Størstedelen er fængselsbetjente.

Billede af Søbysøgaard Fængsel
139 åbne pladser
42 lukkede pladser
110 medarbejdere

Museet på Søbysøgård blev etableret i 1983 i forbindelse med fængslets 50 års jubilæum. På museet på Søbysøgård kan du opleve effekter fra fængslet gennem tiden.

Klik på pilen og læs mere om museet i brochuren. Du kan også se, hvordan du bestiller en rundvisning i museet.

 

Læs mere
Hovedbygningen på Søbysøgård Fængsel