Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > , , , > Stor forbedring af det psykiske helbred hos anstaltsbetjente i Grønland

Stor forbedring af det psykiske helbred hos anstaltsbetjente i Grønland

Sep 28, 2022

De uniformerede medarbejdere i Grønland har oplevet et markant fald i antallet af psykiske belastningsreaktioner såsom PTSD, depression, angst og stress, viser en ny rapport. Der er dog stadig udfordringer, og kriminalforsorgen fortsætter arbejdet med at skabe et godt arbejdsmiljø.

Foto: Kriminalforsorgen Foto: Kriminalforsorgen

For mange anstaltsbetjente i Grønland er det blevet en bedre og mere tryg oplevelse at gå på arbejde.

Antallet af uniformerede medarbejdere, som oplever symptomer på PTSD, depression, angst eller stress på grund af jobbet er nemlig faldet markant. Det viser en ny rapport, som er udarbejdet af VIVE – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Rapporten er en opfølgning på en lignende rapport fra 2020, der kortlagde de psykiske belastningsreaktioner i jobbet. Siden har der været fokus på at rekruttere og fastholde medarbejdere til anstalterne, og der er iværksat en række indsatser for at forebygge voldsomme hændelser samt at forbedre kriseberedskabet.

Det er en meget positiv udvikling, siger fungerende direktør for Kriminalforsorgen i Grønland, Christian Høygaard

– Arbejdsmiljøet er noget af det vigtigste på en arbejdsplads. Derfor er jeg meget glad for, at vi i fællesskab har formået at skabe bedre rammer for vores uniformerede medarbejdere, som hver dag gør et vigtigt stykke arbejde med de indsatte. Men arbejdet er langtfra færdigt. Undersøgelsen viser, at vi kan og skal blive bedre til at kommunikere indbyrdes, for en god og tillidsfuld indbyrdes forståelse er et stærkt bolværk mod belastninger. Endelig skal vi mere konsekvent udnytte de forebyggende redskaber, vi har, når der opstår voldsomme hændelser, siger Christian Høygaard.

Direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen, er glad for, at det er lykkedes at forbedre det psykiske helbred så markant hos de uniformerede medarbejdere i de grønlandske anstalter:

– Den store forbedring af arbejdsmiljøet i Grønland viser, at det virker at sætte ind målrettet og vedholdende. Det er helt afgørende for kriminalforsorgens rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, at vi kan skabe en tryg og sikker arbejdsplads. Arbejdet med dette i de grønlandske anstalter er meget inspirerende, siger Ina Eliasen

”Rød, Gul og Grøn”
Et væsentligt tiltag, som har medvirket til at skabe overblik og samtidig reducere arbejdsbelastninger hos anstaltsbetjentene har været projektet ”Rød, Gul og Grøn”. Navnet symboliserer en trafiklysmodel, hvor man løbende monitorerer de indsatte for at kunne sætte ind i forhold til eksempelvis at afværge konflikter. Projektet har betydet, at både ansatte og indsatte oplever en mere ensartet måde at gå til opgaverne på og at håndtere konflikter på, hvilket har betydet mindre stress og forvirring.
Der er ligeledes stort fokus på uddannelse af lederne for at kunne understøtte de positive forandringer.

Kriminalforsorgen i Grønland arbejder videre med at forbedre arbejdsforholdene – blandt andet med en særlig indsats i forhold til sygefravær samt forbedret psykologbistand og kriseberedskab.

Læs hele VIVE-rapporten her.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail