Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > > Rift om puljemidler til kriminalitetsforebyggende projekter – se modtagerne her

Rift om puljemidler til kriminalitetsforebyggende projekter – se modtagerne her

Maj 16, 2024

Mentorordning, studiestøtte, gældsrådgivning og et leg&bevægelses-projekt til børn af indsatte – modtagerne af kriminalforsorgens civilsamfundspulje er fundet.

Puljens midler fordeles til Røde Kors, Den Sociale Retshjælps Fond, Ungdommens Røde Kors, High:five Fonden og Gerlev Center for Leg& Bevægelse i samarbejde med pårørendeforeningen SAVN.

”Med civilsamfundspuljen har vi et klart mål om at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde med indsatser, der kan supplere kriminalforsorgens gode arbejde. Det forebyggende arbejde er afgørende for, at kriminelle løbebaner kan blive brudt, og vi dermed kan få færre ofre for kriminalitet. Derfor er jeg glad for, at kriminalforsorgen nu kan give tilsagn om puljemidler til flere organisationer, der hver for sig er klar til at yde et vigtigt bidrag,” siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Puljens formål er at støtte civilsamfundsprojekter, der hjælper og inspirerer indsatte og tilsynsklienter til et kriminalitetsfrit liv. I alt har 11 forskellige ansøgere formelt ansøgt om midler fra puljen.

”Samarbejdet med civilsamfundsorganisationer spiller en vigtig rolle i forhold til at supplere kriminalforsorgens arbejde med at forebygge ny kriminalitet. Ansøgerfeltet har været ualmindeligt stærkt med utrolig gode projekter. Jeg glæder mig til at følge de projekter, som i denne omgang har fået midler fra puljen,” siger direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen.

De fem modtagende organisationer har søgt om midler til blandt andet at fortsætte og udvide eksisterende mentortilbud, besøgstjeneste, studiestøtte og brobygning til et job efter afsoning.

Derudover tildeles der midler til et fængselsrejsehold, som skal bidrage med økonomi- og gældsrådgivning for indsatte og tilsynsklienter. Endelig er der afsat midler til leg&bevægelses-aktiviteter, som børn kan lave sammen med deres indsatte forældre under besøg i fængslet.

Civilsamfundsorganisationers indsats udgør et vigtigt supplement til det kriminalitetsforebyggende arbejde i kriminalforsorgen, hvis formål er at give indsatte og tilsynsklienter de relevante indsigter, kompetencer og muligheder til et kriminalitetsfrit liv.

Det bliver igen muligt i 2025 at søge midler fra civilsamfundspuljen. De nærmere kriterier og frister for dette offentliggøres senere i år på kriminalforsorgens hjemmeside og via Statens-tilskudspuljer.dk.

Baggrund og fakta:

  • Civilsamfundspuljen er en del af den politiske aftale om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025, og der er afsat 11 millioner kroner igen i år 2025
  • Der er uddelt 10.426.066 kr. via puljen i 2024 og ca 0.5 mio. overføres til puljen i 2025.
  • I år blev der modtaget 11 ansøgninger for i alt godt 25 mio. kr. Derfor er der blevet foretaget en prioritering blandt alle de kvalificerede ansøgninger. De projekter, som bedst levede op til puljekriterierne, har fået tilskud.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail