Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > > Ny vejledning om kønsminoriteter i fængsler og arresthuse

Ny vejledning om kønsminoriteter i fængsler og arresthuse

Nov 17, 2023

Kriminalforsorgen har udarbejdet en ny vejledning, der skal klæde personalet på til at tage imod kønsminoriteter i kriminalforsorgens institutioner.

Kønsminoriteter udgør en sårbar gruppe i samfundet, såvel som i kriminalforsorgens institutioner, og derfor har kriminalforsorgen en forpligtigelse til at sikre dem mod diskrimination og chikane. Samtidig er det kriminalforsorgens ansvar at sørge for, at de ansatte har viden og redskaber til at håndtere alle situationer omkring de indsatte.

Vejledningen skal give fængselspersonalet et bedre kendskab til de mest centrale begreber og vejlede om, hvordan man i praksis håndterer de forskellige situationer, man møder i hverdagen, og skabe opmærksomhed på de behov, som kan forekomme hos kønsminoriteter, der opholder sig i kriminalforsorgens institutioner.

Personalet vejledes konkret i, hvordan man håndterer visitationer, placering, sundhedsbehandling og tiltaleform for kønsminoriteter for at sikre værdighed og respekt samt blik for de rettigheder, der knytter sig til kønsminoriteters særlige situation. Placeringen af kønsminoriteter i kriminalforsorgens institutioner kan også i nogle tilfælde ske på baggrund af behov for at yde en særlig beskyttelse overfor de øvrige indsatte. Det gælder eksempelvis ved placering af en transkønnet kvinde dømt for vold eller overgreb mod kvinder.

– Kriminalforsorgens klientel består af et bredt spektrum af mennesker, der er meget forskellige, hvad angår personlige, sociale og kriminalitetsmæssige forhold. Vores personale skal have de bedste forudsætninger for at håndtere alle typer indsatte og de dilemmaer, som diversiteten medfører for kriminalforsorgens ansatte. Derfor er vejledningen for kriminalforsorgens praksis ift. kønsminoriteter vigtig, siger chef for Koncern Kriminalitetsforebyggelse i kriminalforsorgen, Lea Holst Reenberg.

Baggrund og fakta: 

  • Kriminalforsorgen registrerer ikke den indsattes kønsidentitet systematisk, derfor vides det ikke, hvor mange indsatte og klienter i kriminalforsorgens institutioner, der tilhører en kønsminoritet.
  • Indsattes placering i kriminalforsorgens institutioner sker som udgangspunkt ud fra det juridiske køn (cpr. nr.), men der foretages konkrete og individuelle vurderinger, hvor sikkerhed for den indsatte selv, medindsatte og personalet vægter højt.
  • Indsatte har bl.a. ret til sundhedsfaglig behandling og skal så vidt muligt sidestilles med den øvrige befolkning i sundhedsmæssig henseende. Hormonbehandling og ambulant behandling på Center for Kønsidentitet m.m. er sundhedsfaglig behandling, som de indsatte har ret til.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail