Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > > Nu kan man afsone med fodlænke på Færøerne

Nu kan man afsone med fodlænke på Færøerne

Jul 01, 2024

Kriminalforsorgen opretter en fodlænkeafdeling på Færøerne, hvorfra medarbejdere vil overvåge afsonerne og køre på uanmeldte tilsyns- og kontrolbesøg.

Fra i dag – den 1. juli 2024 – er det muligt at afsone med fodlænke på Færøerne.

Muligheden kommer, efter at en ny lov er vedtaget.

Det betyder, at personer, der er idømt fængselsstraffe i op til seks måneder, kan få tilladelse til at afsone på bopælen med fodlænke og under intensiv overvågning og kontrol af kriminalforsorgen på Færøerne.

Denne mulighed kræver en ansøgning fra den dømte samt en grundig vurdering af den dømtes egnethed.

Samtidig giver den nye lov mulighed for, at visse dømte kan få tilladelse til at udstå sidste del af deres straf med fodlænke på egen bopæl. Dette kan ske fra op til otte måneder før prøveløsladelsesdagen.

-Det er rigtigt glædeligt, at dømte på Færøerne nu får mulighed for at afsone med fodlænke på lige fod med afsonere i Danmark. Det betyder blandt andet, at presset på kapaciteten i Færøerne Arrest bliver mindre, fordi flere vil afsone hjemme. Vi opretter en fodlænkeafdeling på Færøerne, hvorfra vi kommer til at administrere ordningen, og vi ser frem til at modtage de første ansøgninger, siger direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen.

Fodlænke- og udstationeringsordningen på Færøerne svarer til ordningen i Danmark med de tilpasninger, som de færøske forhold tilsiger.

Ved administration af ordningen tager man således højde for, at der på Færøerne gælder andre forhold end i Danmark. Eksempelvis i forhold til vejrlig og fremkommelighed.

Kriminalforsorgen har oprettet en fodlænkeafdeling, som fra årsskiftet vil blive placeret i Tórshavn, som skal overvåge fodlænkeafsonerne og foretage uanmeldte tilsyns- og kontrolbesøg. Indtil årsskiftet vil fodlænkeafdelingen være midlertidigt placeret i Færøerne Arrest.

Fakta:

  • I 2005 indførte man i Danmark muligheden for, at dømte efter ansøgning kunne opnå tilladelse til at udstå fængselsstraf af op til og med tre måneders varighed for overtrædelse af færdselsloven på bopælen med elektronisk fodlænke (”front door”-fodlænke).
  • Ordningen er herefter flere gange udvidet, Den omfatter nu domme på straf af fængsel i indtil seks måneder. Ordningen omfatter domme for alle kriminalitetstyper, bortset fra domme i op til 14 dages fængsel for overtrædelse af våbenlovgivningen og domme for voldtægt eller forsøg på voldtægt.
  • I 2013 indførtes muligheden for, at kriminalforsorgen kan tillade udgang i form af udstationering til egen bopæl med fodlænke, såfremt det findes formålstjenligt af hensyn til den indsattes familieforhold, afsoningsforløb eller resocialisering, eller såfremt det er nødvendigt for at kunne gennemføre frigang til beskæftigelse. Denne ordning benævnes i daglig tale ”back door”-fodlænke, idet den dømte udstationeres efter først at have udstået en del af straffen i et fængsel.
  • Den 1. juli 2022 blev en ny udstationeringsmodel indført i Danmark. Denne model omfatter alle dømte, der afsoner en fængselsstraf på mere end 6 måneders fængsel. Disse afsonere kan udstationeres med fodlænke, hvis en tredjedel af straffen er udstået, og hvis der er max 8 måneder til forventet prøveløsladelse, og hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Denne ordning er også en form for ”back door”-fodlænke.
  • I Danmark blev der i 2023 givet omkring 2.200 tilladelser til afsoning med fodlænke (front door) og omkring 300 tilladelser til udstationering til eget hjem med fodlænke (back door).

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail