Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > > Kriminalforsorgen skærper disciplinærstraffene over for de indsatte

Kriminalforsorgen skærper disciplinærstraffene over for de indsatte

Sep 03, 2023

Hvis indsatte bryder reglerne i fængsler og arrester, vil de fra den 4. september 2023 blive mødt af et nyt og skærpet system for disciplinærstraffe.

Hvis indsatte fremover bryder ordens- og sikkerhedsmæssige regler i landets fængsler og arrester, kan de blive mødt af fire nye typer af disciplinærstraffe. Det drejer sig eksempelvis om begrænsning af retten til besøg og udgangsforbud.

Kriminalforsorgen kan i dag anvende straf- og forhørscelle samt advarsel og bøde som disciplinærstraf, men der er ikke mulighed for at ikende disciplinærstraffe, som relaterer sig til udgang, besøg, brevveksling eller telefoni. 

”Indsatte, der skaber utryghed og ikke vil overholde de fælles spilleregler, skal mærke en 
kontant reaktion. Med det nye disciplinærstraffesystem får kriminalforsorgens medarbejdere flere redskaber til at opretholde ro og orden i fængsler og arrester. Nye og skærpede 
disciplinærstraffe vil også gøre det muligt for kriminalforsorgen at minimere brugen af 
strafcelle”, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

Kriminalforsorgen har arbejdet på at indføre et nyt disciplinærstraffesystem, siden det blev vedtaget politisk i Flerårsaftalen 2022-2025, og det kommer til at betyde ændringer i måden, kriminalforsorgen handler på i forhold til disciplinærsager, fortæller direktør i kriminalforsorgen Ina Eliasen:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi fremover har endnu større fokus på nultolerance over 
for de indsatte, der gentagne gange bryder reglerne i fængsler og arrester. En yderligere 
bredde i disciplinærstraffene giver samtidig fængselsbetjente og forhørsledere bedre muligheder for at bruge deres faglige skøn, og det har en stor betydning i hverdagen”, siger 
Ina Eliasen

Fire nye sanktioner og et mål om at nedbringe brugen af strafcelle.

Med det nye disciplinærstraffesystem indføres fire nye sanktioner:

• Midlertidigt udgangsforbud
• Midlertidig begrænsning af retten til besøg (gælder ikke nærtstående)
• Midlertidig begrænsning af retten til brevveksling (gælder ikke nærtstående)
• Midlertidig begrænsning af retten til telefoni (gælder ikke nærtstående)

Det er allerede i dag muligt at udstede bøder, men i forbindelse med de nye regler bliver 
bødeniveauet fordoblet og udgør 846,30 kr. (2023 niveau) svarende til det almindelige vederlag, der udbetales indsatte for to ugers beskæftigelse.

Der bliver også indført en ”konsekvensordning” over for de indsatte, som gentagne gange 
bryder reglerne. Denne ordning betyder, at der – ud over en reaktion ved den enkelte forseelse – ved hver tredje forseelse udløses en yderligere skærpet reaktion. 

Et andet formål med det nye disciplinærstraffesystem er at nedbringe brugen af strafcelle. 
Den øvre grænse for ikendelse af strafcelle er i dag fire uger, hvilket fremover som hovedregel højst vil kunne ikendes for en periode på 14 dage.

Indsatte i fængsler og arrester er blevet orienteret via plakater, informationsfoldere og via 
talsmandsordningen. Pårørende informeres via informationsfoldere i besøgs- og ventelokalerne og via kriminalforsorgens hjemmeside.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail