Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > Kriminalforsorgens nye sikkerhedsorganisation tager form

Kriminalforsorgens nye sikkerhedsorganisation tager form

Dec 06, 2019

Arbejdet med kriminalforsorgens nye sikkerheds- og efterretningsorganisation skrider støt fremad. Strategi og organisering er klar.

Arbejdet med kriminalforsorgens nye sikkerheds- og efterretningsorganisation skrider støt fremad. Strategi og organisering er klar.

Kriminalforsorgens nye sikkerheds- og efterretningsorganisation tager i disse måneder for alvor form. Det strategiske grundlag er på plads, og der er sat en klar retning for arbejdet.

“Vi har sat de pejlemærker, som viser, hvad sikkerheds- og efterretningsorganisationen skal fokusere på i de kommende år,” siger kriminalforsorgens sikkerhedschef Lars Rau Brysting. “Vi ønsker at tage problemerne i opløbet, uanset om vi taler voldsepisoder, fangeflugt, bandekriminalitet eller radikalisering. Målet er klart: Vi skal gøre mere for sikkerheden i både fængsler og samfund, og vores medarbejdere skal kunne gå trygt på arbejde og stolte hjem.”


Organisation og bemanding

Sikkerhedsorganisationen opbygges ovenfra, og den overordnede organisering og ledelse er nu på plads. Den er opdelt i fire fagområder:

  • Sikkerhedsstandarder og sikringsteknik
  • Efterretningsanalyse
  • Bander og organiseret kriminalitet
  • Radikalisering og voldelig ekstremisme.

Bemandingen af de fire enheder er næsten på plads, og enhedslederne er i fuld gang med at tilrettelægge arbejdet. Rekrutteringen af sikkerhedschefer til kriminalforsorgens fire regionale områder er også i fuld gang, og stillingerne forventes besat den 1. januar 2020. Herefter skal den endelige bemanding på sikkerheds- og efterretningsområdet i alle områder og institutioner fastlægges.

Blandt andet forventer kriminalforsorgen at udpege en lokal koordinator for sikkerhed, efterretning, bandeindsats og radikalisering på alle institutioner.

Bedre sikkerhed for medarbejderne
Den nye sikkerheds- og efterretningsorganisation skal bidrage til at gøre hverdagen for alle kriminalforsorgens medarbejdere mere sikker og tryg. Det gælder både i fængsler, arresthuse, tilsyn og ungekriminalforsorg.

“Vi skal blive bedre til at bruge og dele vores viden om de indsatte på tværs af organisationen og med vores samarbejdspartnere i politi og kommuner,” siger Lars Rau Brysting.

Henrik Givskov Nielsen, som er sikkerhedskonsulent i Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland, er enig. “Som sikkerhedskonsulent får jeg ofte oplysninger om, at noget måske er under opsejling, men selv om vi deler oplysningerne i den konkrete sag, så har vi manglet et sted, hvor oplysningerne kan samles og bruges på tværs af alle vores institutioner til gavn for både de indsattes og medarbejdernes sikkerhed,” siger Henrik Givskov Nielsen.

Rettidig omhu
“Kriminalforsorgens virkelighed har ændret sig, og det stiller nye krav til de ydelser, som vi leverer til samfundet. Bandekriminalitet, overfald, radikalisering og fangeflugt må aldrig blive en del af fængslernes hverdag. Vi har midlerne til at forhindre det, men det kræver, at vi udviser rettidig omhu og professionaliserer vores indsats. Kun derigennem kan vi fremtidssikre kriminalforsorgen, så vi stadig er en af verdens bedste til at få folk ud af kriminalitet,” siger kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail