Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Om kriminalforsorgen > Nyt og presse > Nyheder > En mere effektiv og moderne kriminalforsorg

En mere effektiv og moderne kriminalforsorg

Dec 12, 2017

Den nye flerårsaftale tegner konturerne af fremtidens kriminalforsorg. En mere effektiv og moderne virksomhed, som baserer sin indsats på fakta og evidens, hvor kapaciteten løbende tilpasses de forskellige typer af dømte, og hvor vagtplanlægning, ledelse og styring er mere konsekvent og ensartet på tværs af landet.

En mere moderne og effektiv kriminalforsorg vil kunne løfte både stoltheden og arbejdsglæden hos medarbejderne, ”for hvem vil ikke gerne være en del af noget, der spiller,” siger direktør Thorkild Fogde. Foto: Camilla Hylleberg En mere moderne og effektiv kriminalforsorg vil kunne løfte både stoltheden og arbejdsglæden hos medarbejderne, ”for hvem vil ikke gerne være en del af noget, der spiller,” siger direktør Thorkild Fogde. Foto: Camilla Hylleberg

Flerårsaftalen, som regeringen den 28. november indgik med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, sætter rammerne for Kriminalforsorgens udvikling over de kommende fire år. En del af den udvikling handler om at gøre Kriminalforsorgen mere moderne og effektiv.

Virkeligheden ændrer sig nemlig løbende, også siden den sidste flerårsaftale blev indgået i slutningen af 2012. Flere indsatte med forbindelser til bandemiljøer og et stigende antal tilfælde af vold og trusler mod personalet er nogle af de negative eksempler på, at den verden, som Kriminalforsorgen agerer i, forandrer sig.

”En stor statslig myndighed som Kriminalforsorgen skal følge med tiden og hele tiden se på, om vi bruger de rigtige metoder for at nå vores mål, og om vi kan gøre vores arbejde bedre og mere effektivt,” siger Thorkild Fogde.

Et rigtig godt resultat
En række af flerårsaftalens initiativer – 11 i alt – handler om at gøre Kriminalforsorgen mere moderne og effektiv. De udspringer blandt andet af den omfattende analyse af Kriminalforsorgen, som to konsulentfirmaer afleverede i forsommeren. Analysen lagde op til meget markante besparelser, men det samlede resultat er blevet væsentligt mere balanceret. Og det glæder Thorkild Fogde:

“Forligspartierne har valgt at investere i en mere moderne og effektiv kriminalforsorg. Vi skal kunne håndtere flere indsatte, vi skal udnytte vores personaleressourcer bedre, og vi skal drive vores virksomhed efter moderne og ensartede ledelsesprincipper. Det stiller store og nye krav til både ledere og medarbejdere” siger Thorkild Fogde. Til gengæld tror han også på, at det vil kunne løfte både stoltheden og arbejdsglæden hos medarbejderne, ”for hvem vil ikke gerne være en del af noget, der spiller,” som han udtrykker det.

Vagtplanlægning og kapacitetudnyttelse skal under luppen
De 11 udviklingsprojekter handler ikke mindst om tilpasning af kapaciteten, om bemanding og om vagtplanlægning.

”Det er værd at være opmærksom på, at gevinsterne bliver i Kriminalforsorgen. De penge, vi sparer, får vi lov at beholde og omprioritere, så de sammen med den øgede bevilling kan betale for vigtige nye initiativer som f.eks. en styrket bemanding på særligt udsatte afdelinger, så trygheden for vores betjente kan få en nødvendig og markant forbedring,” siger Ole Hansen, som er styregruppeformand for en række af de projekter, som skal effektivisere og forbedre driften.

PRESSEVAGT

presse@krfo.dk
7255 4141
+45 7255 4141

Tilmeld nyhedsbrev

Få vores nyheder på mail