Gå til indhold

Søgeresultater for:

Årsrapport 2018

Kriminalforsorgens årsrapport 2018. Årsrapporten indeholder primært to hoveddele – en beretningsdel og en regnskabsmæssig del. I beretningsdelen er der blandt andet en kort beskrivelse af Kriminalforsorgens faglige og økonomiske resultater samt en opfølgning på de mål, der er fastsat i Kriminalforsorgens resultatkontrakt i det forløbne år. Den regnskabsmæssige del indeholder hovedtallene for regnskabet det forløbne år.

Evaluering af mentorordningen

Evalueringen beskriver Kriminalforsorgens mentorordnings indhold og udmøntning. Derudover er fokus i evalueringen at komme med anbefalinger i forhold til at kvalitetssikre og optimere ordningen og styrke dens organisatoriske forankring. Forfatter: Malene Molding Nielsen, Ph.d. og ekstern konsulent

Whistleblowerordning

Kriminalforsorgens whistleblowerordning giver mulighed for at indsende oplysninger om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i kriminalforsorgen. Ordningen kan benyttes af ansatte, tidligere ansatte, personer, der endnu ikke er ansat i kriminalforsorgen, og samarbejdspartnere.

Sexologisk behandling

En folder om sexologisk behandling som en mulighed for afsonere, der er dømt for en seksualforbrydelse.

Risiko- og behovsvurdering

I denne folder kan du læse om, hvad en risiko- og behovsvurdering er, og hvad formålet er med den. Folderen er målrettet kriminalforsorgens klienter.

Mål- og resultatplan 2019

Som et supplement til flerårsaftalens mere langsigtede målsætninger indgår direktøren for kriminalforsorgen hvert år en etårig kontrakt (mål- og resultatplan) med Justitsministeriet. Mål- og resultatplanen indeholder en række væsentlige mål for drift og udvikling i Kriminalforsorgen.

Mentor – støtte til en kriminalitetsfri tilværelse

I denne folder kan du læse om kriminalforsorgens mentorordning. Hvad kan en mentor hjælpe med? Folderen er målrettet kriminalforsorgens klienter.

Personundersøgelser?

I denne folder kan du læse om personundersøgelser. Hvem beslutter, om der skal laves en personundersøgelse, og hvad er det? Folderen er målrettet kriminalforsorgens klienter.

Anger Management – håndtering af vrede

I denne brochure kan du læse om Anger Management, som er en af kriminalforsorgens kognitive programmer. Brochuren er målrettet kriminalforsorgens klienter.

Elektronisk fodlænke – baggrundsinformation om afsoning med elektronisk fodlænke

Her kan du læse om, hvem der kan afsone med fodlænke, om ansøgningsprocessen og vilkår under afsoning.