Gå til indhold

Søgeresultater for:

Information om afsoning med fodlænke

I denne brochure kan du læse om, hvornår man kan afsone med fodlænke, og hvordan afsoningen med fodlænke foregår.

Behandlingsdom – støtte til en kriminalitetsfri tilværelse

Hvad er en behandlingsdom? Det kan du læse om i denne brochure.

Samfundstjeneste – hvad er samfundstjeneste?

Hvad er samfundstjeneste? Det kan du læse om i denne brochure om samfundstjeneste.

Tilsyn – støtte til en kriminalitetsfri tilværelse

Hvad er tilsyn? Det kan du læse i denne brochure om tilsyn i kriminalforsorgen.

Kriminalforsorgens trivselsundersøgelse 2015

Kriminalforsorgens trivselsundersøgelse fra 2015.

Kriminalforsorgens trivselsundersøgelse 2011

Kriminalforsorgens trivselsundersøgelse fra 2011.

Disciplinærsager mod medarbejdere 2017

Hvert år opgør kriminalforsorgen antallet af afgjorte disciplinærsager mod medarbejdere i kriminalforsorgen.

Disciplinærsager mod medarbejdere 2016

Hvert år opgør kriminalforsorgen antallet af afgjorte disciplinærsager mod medarbejdere i kriminalforsorgen.

Disciplinærsager mod medarbejdere 2015

Hvert år opgør kriminalforsorgen antallet af afgjorte disciplinærsager mod medarbejdere i kriminalforsorgen.

Brugerundersøgelsen 2014 – Børneansvarligordningen

Denne undersøgelse afdækker indsattes oplevelse af børneansvarligordningen i Kriminalforsorgens institutioner baseret på data fra Kriminalforsorgens brugerundersøgelse 2014. Børneansvarligordningen er et led i regeringens aftale om Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016, hvor formålet blandt andet er at ”sikre den bedst mulige kontakt mellem den indsatte forælder og barnet samt de bedst mulige rammer for kontakt og samvær”. Jonas Markus Lindstad. Analyse & Evaluering 2015 (juni)