Gå til indhold

Søgeresultater for:

Brugerundersøgelsen 2014 – Pensioner

Undersøgelsen omhandler forholdene på Kriminalforsorgens pensioner set fra pensionsklienternes perspektiv, og baserer sig på data fra Kriminalforsorgens brugerundersøgelse 2014. Jonas Markus Lindstad. Analyse & Evaluering 2015 (januar)

Samfundstjenestested

I folderen "Samfundstjeneste - tag del i en samfundsopgave og få løst en arbejdsopgave gratis" kan du læse om mulighederne for at blive samfundstjenestested.

Afslapningsøvelser

I Kriminalforsorgens kognitive programmer bruger man ofte afslapningsøvelser. Her kan du hente forskellige udgaver af afslapningsøvelserne.

Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne

Analyse af myndgihedssamarbejdet mellem kriminalforsorgen og kommunerne

Vold, voldtægt og våben – iværksættelsestid 1.-3. kvt. 2019

Opgørelse over iværksættelsestiden over for voldsdømte, voldtægtsdømte og våbenlovsdømte for perioden 1. til 3. kvt. 2019.

Nøgletal april 2019

Hvert kvartal udgiver kriminalforsorgen "Tal fra kriminalforsorgen", som indeholder en række nøgletal og viser udviklingen på udvalgte områder.

Vold, voldtægt og våben – iværksættelsestid 2018

Opgørelse over iværksættelsestiden over for voldsdømte, voldtægtsdømte og våbenlovsdømte - 2018.

Unge indsatte 2019

Her findes oplysninger om ugebelægget af indsatte under 18 år i arresthuse og fængsler for 2019.