Gå til indhold

Frederikshavn Arrest

Billede af Frederikshavn Arrest

Frederikshavn arrest har plads til 28 indsatte. Arresten blev bygget i 1846 og er den ældste igangværende arrest i Danmark.

Arresten huser hovedsagelig varetægtsarrestanter fra Nordjyllands politi, men modtager også indsatte fra andre politikredse og indsatte med domme på op til seks måneder.

Arresten har fire værksteder med mulighed for beskæftigelse. De indsatte kan blandt andet udføre forskellige former for montagearbejde både på værksteder og på deres celler. Der er tilbydes også undervisning og misbrugsbehandling i arresten.

Arresten har multirum, hvor indsatte kan deltage i gudstjeneste og andre arrangementer.

Arresten er handicapvenlig.

Frederikshavn Arrest hører under Kriminalforsorgen Vest. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

Læs Undervisningsmiljøvurdering og handleplan for Frederikshavn Arrest.

Besøg

Tidsbestilling: hverdage kl. 19.00-20.00 på  tlf. 7255 8866

Hvis den indsatte er underlagt brev- og besøgskontrol, skal besøg bestilles gennem politiet.

Besøgstider:
Hverdage: kl. 16.15-17.15, kl. 18.15-19.15 og kl. 19.30-20.30.
Weekend og helligdage: kl. 10.00-12.00, kl. 12.15-14.15, kl. 14.30-16.30 og kl. 16.45-18.45