Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Straf > Fængsel > Varetægt > Hverdag i arresten

Hverdag i arresten

Som varetægtsfængslet har man ret til at være beskæftiget med arbejde, uddannelse eller en anden godkendt aktivitet, herunder behandling.

I fritiden kan man høre radio, se tv og læse aviser, blade og bøger. I nogle arresthuse er der mulighed for fælles aktiviteter, hvis man ikke er isoleret. Mulighederne er forskellige fra arrest til arrest.

Mad og drikke

Man får mad og drikke af arresthuset. Hvis man er vegetar eller skal have særlig kost af helbredsmæssige eller af religiøse grunde, følges disse krav. Man får også de vigtigste toiletartikler af arresten. Aviser, tobak og andre småting kan købes gennem arresthuset.

Forbudte genstande

Det er strafbart at have mobiltelefon med i arresthusene, også for besøgende. Den indsatte må ikke være i besiddelse af alkohol, narkotika eller medicin, der ikke er lægeordineret. Besøgende må ikke medbringe forbrugsvarer.

Den indsatte og cellen vil blive undersøgt i løbet af opholdet, f.eks. før og efter besøg. Man kan også blive pålagt at afgive en urinprøve, så personalet kan undersøge, om man har taget stoffer.

Breve bliver kontrolleret for at sikre, at de ikke indeholder noget forbudt. Det sker, mens den indsatte er til stede.

Indsatte i arresten må ikke medbringe eller modtage kontante penge. Der oprettes en bankkonto, hvor pårørende kan indsætte beløb til den indsatte.

Personundersøgelse

Politiet kan bede om en personundersøgelse af den indsatte. Den beskriver forhold med hensyn til familie, bolig, job, uddannelse, helbred, venner og eventuelt misbrug. Oplysningerne kommer fortrinsvis fra den indsatte selv, måske også fra læge, familie, socialforvaltningen eller andre med kendskab til forholdene.

Personundersøgelsen bliver blandt andet brugt til at beslutte, hvilken type straf man skal have, for eksempel om man er egnet til en betinget dom med tilsyn i stedet for en fængselsdom.