Gå til indhold
Kriminalforsorgen > Kriminalforsorgens civilsamfundspulje

Kriminalforsorgens civilsamfundspulje

Kriminalforsorgens civilsamfundspulje for 2024 er offentliggjort og kan ansøges fra 1. januar 2024. Fristen for ansøgninger er 1. marts 2024.

Tilskudspulje til civilsamfundstiltag i kriminalforsorgen

Som led i Aftale om kriminalforsorgens økonomi er der afsat 11,0 mio. kr. (2024-pl) årligt i 2024 og 2025 til en pulje, som kan søges af relevante civilsamfundsorganisationer. Puljemidlerne udmøntes i to ansøgningsrunder. Puljen i denne ansøgningsrunde udgør 11,0 mio. kr. (2024-pl).

Formålet med puljen

Formålet med ansøgningspuljen er at styrke civilsamfundets muligheder for at understøtte eller supplere kriminalforsorgens indsatser rettet mod indsatte og tilsynsklienter.

Civilsamfundsorganisationers indsats udgør et vigtigt supplement til det kriminalitetsforebyggende arbejde, kriminalforsorgen udfører, og som på forskellig vis sigter mod at give indsatte og tilsynsklienter de relevante indsigter, kompetencer og muligheder, der skal til for at etablere og leve et kriminalitetsfrit liv, når de løslades eller afslutter et tilsynsforløb.

Puljens formål er således at styrke civilsamfundets muligheder for, i samarbejde med kriminalforsorgen og via konkrete indsatser, at bidrage til at skabe og fastholde positive og sammenhængende forløb, der bygger bro mellem tiden inden og uden for murerne eller under og efter et tilsynsforløb.

Frist og formalia

Kriminalforsorgens civilsamfundspulje er offentliggjort på Statens-tilskudspuljer.dk den 1. december 2023. Ansøgninger modtages tidligst den 1. januar 2024.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2024 kl. 12. Ansøgninger modtaget efter fristens udløb vil ikke blive behandlet og kommer derfor ikke i betragtning til puljemidler.

Ansøgere kan forvente at få besked om tilsagn eller afslag cirka to måneder efter ansøgningsfristens udløb.

VIGTIGT: Læs før du udfylder ansøgningsskemaet: Vejledning om ansøgning om tilskud. Pulje til civilsamfundstiltag i kriminalforsorgen 2024.

Nedenfor findes følgende dokumenter til brug for ansøgning:

·        Ansøgningsskema

·        Vejledning om ansøgning (vejledningen er opdateret  den 3. januar 2024. Eneste ændring er en opdatering af kontaktoplysninger til kriminalforsorgens områdekontorer)

·        Budgetskema

·        Revisionsinstruks

·        Kriminalforsorgens forebyggelsesstrategi

·        Kriminalforsorgens civilsamfundsstrategi.

Hjemmel

Puljen udmøntes med hjemmel i tekstanmærkning nr. 127 på finansloven 2024. Midlerne er afsat på finanslovskonto 11.31.06.10.

Dokumenter til tilskudsmodtagere

Samtykkeerklæring til KR-træk

Erklæring om tavshedspligt

Tilkendegivelsesblanket

Rapporteringsskemaer (lægges op snarest)