Gå til indhold

Hammer Bakker Udslusningsfængsel

Billede af Hammer Bakker Udslusningsfængsel

På Hammer Bakker Udslusningsfængsel bor især dømte, der afsoner den sidste del af deres straf, eller som er i tilsyn. Udslusningsfængslet har plads til 27 beboere. Udslusningsfængslet har desuden Familiehuset, som er en familieafdeling, der tilbyder en specifik familiebehandling til beboere med børn. I familiehuset kan man have sine børn og eventuelle samlever boende, eller man kan have børn på samvær.

Opholdet på kriminalforsorgens udslusningsfængsler er ofte en del af udslusningen til samfundet i den sidste del af en afsoning. Alle udslusningsfængsler modtager såvel kvinder som mænd. Det er frivilligt at være på et udslusningsfængsel, og hvis man ikke ønsker at bo der, kan man vende tilbage til fængslet.

Formålet ved udslusningen er at støtte og hjælpe den enkelte med at skabe en situation, der gør hende/ham bedre i stand til at leve en tilværelse uden kriminalitet.

Hammer Bakker Udslusningsfængsel hører under Kriminalforsorgen Vest. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

Uddannelse, arbejde og behandling

Hammer Bakker Udslusningsfængsel har ingen produktion og har derfor kun begrænset mulighed for at beskæftige beboerne. En del beboere er beskæftiget uden for udslusningsfængslet ved arbejde, aktivering, revalidering, behandling eller uddannelse.

Beboere, der ikke er aktiveret uden for udslusningsfængslet, deltager i udslusningsfængslet arbejdsopgaver såsom vedligeholdelse af huset og de ydre arealer. Nogle gange udføres opgaver for andre institutioner eller foreninger. Disse opgaver aftales med værkmesteren.

Personalet består af medarbejdere med blandet faglig baggrund så som socialrådgivere, pædagoger og fængselsbetjente. I Familiehuset er ansat en familiebehandler, en socialrådgiver og to pædagoger.

Medarbejderne tilrettelægger opholdet sådan, at den enkelte beboer indgår i et forpligtende fællesskab som blandt andet det daglige aftensmåltid. Beboerne kan have flere forskellige problemer i tilknytning til deres tidligere kriminalitet, som søges afhjulpet med en individuel indsats.

Familiehuset

I Familiehuset kan forældre bo sammen med deres børn og modtage familiebehandling under afsoning. Der er plads til tre til fem familier i Familiehuset.

Formålet med Familiehuset er at mindske børns traumer i forbindelse med forældres frihedsberøvelse og at udvikle familierne, så de bliver forberedte på, at få en hverdag sammen igen.

Forudsætningen for at blive ud udstationeret til Familiehuset er, at man har barn/børn. Man har mulighed for at have sine børn hos sig hele tiden, eller dele af tiden. Det er ikke mængden af tid, børnene er i Familiehuset, der er afgørende, men ønsket om at arbejde på at bedre relationen.

Hvis man er samværsforælder, kan man godt udstationeres til Familiehuset og kun have sine børn hos sig hver anden weekend. Man kan også udstationeres, hvis man har børn, som man på nuværende tidspunkt ikke har samvær med – her vil Familiehuset være med til at få genskabt relationen og forsøge at etablere et fast samvær.

Kontakt Familiehusets familiebehandler Juggie Stouby på 7255 1547 eller  Juggie.Stouby@krfo.dk

Folder til beboere
Folder til samarbejdspartnere

Besøg

Før en beboer kan modtage besøg, skal den pårørende udfylde og sende en ansøgning.

Ansøgningen skal sendes til hammerbakker.udslusningsfaengsel@krfo.dk.
Den kan også sendes med almindelig post, hvor der kan gå op til en uge, før den er modtaget.

Ved besøg skal beboeren aftale det med personalet dagen før besøget. Gæsten skal medbringe billede-ID.

Besøgstider

Mandag-torsdag: kl. 15.00-22.00.
Weekender: fredag fra kl. 12.00 til søndag kl. 22.00.

Dage, hvor der er planlagt aktiviteter, kan der ikke modtages besøg.

Afbud meldes til beboeren, som informerer personalet.

Udslusningsfængslet har tre afdelinger; Hovedhuset, Familiehuset og Frigangsafdelingen.

Hammer Bakker Udslusningsfængsel
50 kroner betales der til kost hver dag
15 km er afstanden til Aalborg centrum
2 bistader leverer udslusningsfængslets honning