Gå til indhold

Områdekontoret i Kriminalforsorgen Vest

Billede af indgang til områdekontoret i Kriminalforsorgen Vest

Kriminalforsorgen er inddelt i to geografiske områder med hvert sit områdekontor: Kriminalforsorgen Øst og Kriminalforsorgen Vest.

Områdekontoret i Kriminalforsorgen Vest består af et ledelsessekretariat og enheder for klientsagsbehandling, HR, økonomi, kriminalitetsforebyggelse og sikkerhed.

Områdekontoret har fem overordnede opgaver: 1) Ledelse og faglig styring af driften ud fra de rammer, som direktoratet har fastsat, herunder understøtte og servicere institutionerne, 2) kontrol af opgavevaretagelsen på tværs af områdets institutioner i forhold til udmeldte mål og rammer (både ressourcer og faglige mål) og 3) visse driftsopgaver tæt på dømte og varetægtsarrestanter samt medarbejdere, fx juridisk klientsagsbehandling, programvirksomhed og personaleadministrativ og –juridisk sagsbehandling. Hertil kommer 4) varetagelsen af samarbejdet med direktoratet og det andet kriminalforsorgsområde med henblik på at sikre ensartethed og efterleve fælles faglige standarder på tværs af kriminalforsorgen. Områdekontorerne har også til opgave at 5) sørge for, at direktoratet er velinformeret og at bidrage til at betjene det politiske niveau.

Kriminalforsorgen Vest har områdekontor i Aarhus og er ledet af en områdedirektør.

Området har følgende institutioner:

Institution Enner Mark
– Institution Sydvestjylland
Institution Nordjylland
Institution Nr. Snede
– Udrejsecenter Kærshovedgård
Institution Nyborg
Institution Midtfyn
Institution Odense og Sydøstjylland
Institution Sønder Omme
Institution Vendsyssel
Institution Østjylland

Læs om kriminalforsorgens organisering 

Områdekontorets hovedtelefon: 72 55 75 75
Telefontider områdekontoret: mandag-torsdag kl. 9.00-15.00, fredag kl. 9.00-14.00.

E-mail: omraadekontor.vest@krfo.dk

Økonomi

Kontaktes per telefon via områdekontorets hovedtelefon.

E-mail: oekonomi.vest@krfo.dk

Klientsagsbehandling

Telefon: 72 55 55 85. Telefontid klientsag mandag-fredag kl. 9.00-12.00.

E-mail: klientsagsbehandling.vest@krfo.dk