Gå til indhold

Områdekontoret i Kriminalforsorgen Øst

Billede af Områdekontoret i København

Kriminalforsorgen er inddelt i to geografiske områder med hvert sit områdekontor: Kriminalforsorgen Øst og Kriminalforsorgen Vest.

Områdekontoret i Kriminalforsorgen Øst består af et ledelsessekretariat og enheder for klientsagsbehandling, HR, økonomi, kriminalitetsforebyggelse, sikkerhed og sundhed.

Områdekontoret har fem overordnede opgaver: 1) Ledelse og faglig styring af driften ud fra de rammer, som direktoratet har fastsat, herunder understøtte og servicere institutionerne, 2) varetage kontrol af opgavevaretagelsen på tværs af områdets institutioner i forhold til udmeldte mål og rammer (både ressourcer og faglige mål) og 3) visse driftsopgaver tæt på dømte og varetægtsarrestanter samt medarbejdere, fx juridisk klientsagsbehandling, programvirksomhed og personaleadministrativ og -juridisk sagsbehandling. Hertil kommer 4) varetagelsen af samarbejdet med direktoratet og det andet kriminalforsorgsområde med henblik på at sikre ensartethed og efterleve fælles faglige standarder på tværs af kriminalforsorgen. Områdekontorerne har også til opgave at 5) sørge for, at direktoratet er velinformeret og at bidrage til at betjene det politiske niveau.

Kriminalforsorgen Øst har områdekontor i København og er ledet af en områdedirektør.

Området har følgende institutioner:

Institution Københavns Fængsler
Institution Lolland-Falster
Institution Midt- og Sydsjælland
Institution Nordvestsjælland
Institution Nordsjælland
Institution Nordøstsjælland og Bornholm
Institution Vestegnen
Institution Østsjælland, Bornholm og Færøerne

Læs om kriminalforsorgens organisering

Områdekontorets hovedtelefon: 7255 4585
Telefontid: Mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag fra kl. 9-14.

Klientsagsbehandling

Kontaktes vedrørende konkrete klientsager samt om indkaldelse til afsoning i fængsel.

Telefon: 7255 4332.
Telefontid mandag-fredag kl. 9.00-12.00

E-mail: klientsagsbehandling.oest@krfo.dk

Økonomi

Kontaktes vedrørende økonomi og regnskab kreditor/fakturaforespørgsler

Telefon: 7255 4009.
Telefontid mandag-torsdag kl. 9.00-12.00

E-mail: okonomi.oest@krfo.dk