Gå til indhold

Ungekriminalforsorgen København

Indgangen til KiF København

Ungekriminalforsorgen i København har 15 medarbejdere tilknyttet med forskellige socialfaglige uddannelsesbaggrunde. Ungekriminalforsorgens målgruppe er børn og unge mellem 10-17 år, som enten er mistænkt eller dømt for at have begået personligfarlig eller grovere kriminalitet.

Kerneopgaven i Ungekriminalforsorgen er at føre tilsyn og kontrol med den unges forbedringsforløb og/eller straksreaktion, som fastsættes af Ungdomskriminalitetsnævnet på baggrund af den unges individuelle behov for støtte. Efter nævnets afgørelse bliver barnet/den unge tilknyttet en ungetilsynsførende fra Ungekriminalforsorgen, som afholder tilsynssamtaler med barnet/den unge og forældre, samt kontrollerer at de foranstaltninger som Ungdomskriminalitetsnævnet har fastsat bliver iværksat af kommunen og overholdt af barnet/den unge.

Formålet med Ungekriminalforsorgen er at få børn og unge ud af kriminalitet og tilbage i trivsel, hvor de bliver understøttet i en kriminalitetsfri tilværelse gennem en helhedsorienteret indsats.

Ungekriminalforsorgen København hører under Kriminalforsorgen Øst. Du kan finde mere information om kriminalforsorgens organisering på siden struktur.

Du kan kontakte Ungekriminalforsorgen København på vagttelefonen 72 55 53 21 mandag-fredag mellem kl. 09:00-12:00.

Åbningstider:

Mandag: 09:00-15:00
Tirsdag: 09:00-18:00
Onsdag: 09:00-15:00
Torsdag: 09:00-15:00
Fredag: 09:00-13:30