Gå til indhold

Fra jord til bord

gartneriet på Søbysøgård Fængsel

Kriminalforsorgen driver flere store landbrug og bruger delvist egne produkter, når vi fremstiller mad til de indsatte i arresthuse og på særligt lukkede afdelinger.

Vi har økologi i højsædet, og alle landbrug har været økologiske siden år 2000. Efter arbejdet med mere økologi i de offentlige køkkener har vi arbejdet sammen med Ålborg Universitet og Københavns Madhus om at få øget andelen af økologiske produkter, både de indkøbte og de hjemmelavede af egen avl.

Produktionskøkken

Varetægtsfængslede i arresthuse samt indsatte på særligt sikrede afdelinger har ikke som øvrige indsatte selv mulighed for at lave mad. Deres mad laves derfor som dybfrost i tre store produktionskøkkener i henholdsvis Jyderup Fængsel, Sdr. Omme Fængsel og Storstrøm Fængsel

De tre produktionskøkkener indgår dermed som en mulighed for beskæftigelse for vores indsatte. Vi arbejder også sammen med lokale AMU-centre, så indsatte kan få papir på deres kunnen i et køkken.

I de tre køkkener fremstilles dagligt frokost og middag til 1100 personer, og maden bestilles via Kriminalforsorgens Indkøbsportal og distribueres efterfølgende en gang ugentligt til vores institutioner.

Beskæftigelsen ledes af faguddannede medarbejdere, der samtidigt er garanter for, at alle myndighedskrav i forbindelse med fremstilling af forplejningen overholdes.

Landbrug/skovbrug

Seks af kriminalforsorgens institutioner ligger på landejendomme, så alle former for landbrugsarbejde og skovdrift indgår i beskæftigelsen. Samlet set råder Kriminalforsorgen over ca. 2.900 hektar.

Landbrugene drives økologisk siden år 2000, og produktionen omfatter mælk, kød og diverse handelsafgrøder som korn, bælgfrugter, frø, kartofler og træ.

Vores største gartneri, som ligger ved Søbysøgård Fængsel, råder over 4.800 kvadratmeter væksthuse, og her dyrkes økologiske krydderurter og skoleagurker både til vores eget forbrug og til salg.

Vi har også flere steder produktion af økologisk oksekød af limousinekvæg, som sælges via supermarkedskæder over hele landet.

Både inden for gartneri, landbrug og skovdrift ledes arbejdet af faguddannede medarbejdere, som dermed også er garanter for, at alle myndighedskrav overholdes.