Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Thisted Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Thisted Kommune
Handicap- og psykiatriafdeling
Asylgade 30
7700 Thisted
Udslusningskoordinator:
Anette Kathrine Hansen
Tlf. 9917 2328 / 4018 5637
E-mail akh@thisted.dk
Emnefelt: Att.: Anette Kathrine Hansen

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregistret om indsættelse og løsladelse
 • besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • ansøgning om betaling af husleje
 • koordinering af handleplaner
 • koordinering af løsladelsesmøde
 • afklaring af beskæftigelsesgrundlag ved løsladelse
 • bolig
 • uddannelse
 • misbrugsbehandling og behandling i øvrigt, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Lars Sloth
Tlf. 99172464
E-mail sikkerpost@thisted.dk

Forsørgelse ved løsladelse
Henvendelser vedrørende rådighedsvurdering ved løsladelse rettes til:
Jobcentret
Skolegade 4 C
7700 Thisted
Tlf. 9917 1717

Ansvarlig hos kommune:
Camilla Vutborg Bang
Tlf. 2894 8366

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Thisted Kommune
Asylgade 30
7700 Thisted