Gå til indhold

Rødovre Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Rødovre Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

 

Rødovre Kommune

Kontaktcenter Rødovre Jobcenter

Udslusningskoordinator:
Martin Sørensen – koordinerer kontakten til relevante fagpersoner i Rødovre kommune.

Tlf. 3076 7360
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Martin Sørensen

Henvendelse hertil om:

  • besked om indsættelse
  • fuldmagt til pårørende eller fritagelse fra Digital Post
  • koordinering af handleplaner for klienter over 18 år
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • boligsituation ved løsladelse
  • misbrugsbehandling ved løsladelse
  • KSP-samarbejdet
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • § 808-personundersøgelser

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til:
Sidsel Hjortshøj – folkeregistret
Tlf. 3637 71 36
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: Carsten Petersen

Økonomi ved indsættelse og løsladelse
Ansøgning om forsørgelse, enkeltydelse, huslejebetaling under afsoning og løsladelse sendes til:
Økonomisk Team
Pia Friis
Tlf. 3637 7767
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Pia Friis

Borgere som ikke modtager forsørgelsesydelse henvender sig til:
Økonomisk Team
Pia Friis
Tlf. 3637 7767
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Pia Friis

Tid i Jobcentret ved løsladelse
Henvendelser vedrørende tid i jobcenteret ved løsladelse sendes til:
Rødovre Jobcenter
Else Sørensens vej 1. 1. sal
2610 Rødovre

Martin Sørensen
Tlf. 3076 7360
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Martin Sørensen

Job og uddannelse ved løsladelse
Besked om koordinering af job og uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:

Unge mellem 18-29 år

Ungeenheden
Amanda Sillemark Wortmann
Tlf. 30769661
Mobil: 3076 9661
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Amanda Sillemark Wortmann

Voksne fra 30 år
Mark Nicolai Høyer
Tlf. 30685365
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: Mark Nicolai Høyer

Behandling ved løsladelse
Besked om misbrugsbehandling samt øvrig behandling, f.eks. psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
Morten Kriegbaum S. Jensen – RBC – Social- og Borgerservice (misbrugsbehandling)
Tlf.: 36 37 93 50
Sikker mail: rk@rk.dk
Emnefelt: Att: Morten Kriegbaum

Søs Bak Sørensen – Socialteamet – Social- og Borgerservice (myndighed)
Tlf.: 36 37 93 47
Sikker mail: rk@rk.dk
Emnefelt: Att: Søs Bak Sørensen

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Børne- og Familieafdeling
Louise W. Cardinaal
Leder på myndighedsområdet
Telefon 36377367
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att. Louise W. Cardinaal
OBS: Ved telefonisk kontakt finder administrative medarbejder rette rådgiver, som er ansvarlig for sagsbehandlingen.

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Monica Nielsen
Tlf. 36377411
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: BØFA

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Teamchef Jannie Lund
Tlf. 3637 7363
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Jannie Lund

Opdatering og evaluering
Teamchef Vigga Hassing Pedersen
Tlf. 3637 7033
Sikker mail rk@rk.dk
Emnefelt: Att.: Vigga Hassing Pedersen