Gå til indhold

Mariagerfjord Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Mariager Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Politiker- og Ledelsesservice
Ndr. Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 9711 3000
Sikker mail sikkerpost@mariagerfjord.dk
Emnefelt: Att. Den rette kontaktperson eller afdeling

Udslusningskoordinator:
Kontakt til afdelingsleder for Integration og Kontanthjælp
Sikker mail sikkerpost@mariagerfjord.dk
Emnefelt: Jobcenter – vedr. løsladelse

Henvendelse hertil om:

  • Ansøgning om betaling af husleje
  • Koordinering af handleplaner
  • Koordinering af løsladelsesmøde
  • Forsørgelses- og beskæftigelsessituation ved løsladelse
  • Bolig og uddannelse
  • Bande-exit og radikalisering
  • KSP-samarbejdet
  • § 808-personundersøgelser
  • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Folkeregisteret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, løsladelse, ophør af offentlige ydelser og
fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail sikkerpost@mariagerfjord.dk
Emnefelt: Att. Borgerservice

For unge under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Sikker mail sikkerpost@mariagerfjord.dk
Emnefelt: Att. Dorte Pagter

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Dorte Pagter
Tlf. 97113000
E-mail sikkerpost@mariagerfjord.dkk (att. familierådgivningen)

For varetægtsarrestanter
Varetægtsarrestanter kan henvende sig hos:
Udbetaling Borger
Korsgade 2
9500 Hobro

Misbrug og øvrig behandling
Henvendelser vedrørende misbrugsbehandling eller øvrig behandling
(fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling) ved løsladelse sendes til:
Mette Kordt
Tlf. 9711 3000
Mobil 2183 0604
Sikker mail sikkerpost@mariagerfjord.dk
Emnefelt: Att. Mette Kordt