Gå til indhold

Hedensted Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Hedensted Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen.

Hovedkontakt:

Jobcenter Hedensted
Afd. Ungeenheden
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted
Sikker mail sikkerpost@hedensted.dk
Emnefelt: Att. Pia Hermanstad (alternativt Allan Munkholm)

Afdelingsleder:
Allan Munkholm
Tlf. 7975 5402
Mobil 40467428
E-mail allan.munkholm@hedensted.dk

Udslusningskoordinator:
Afdelingsleder Pia Hermanstad
Tlf. 7975 5930
Mobil 2015 3542
E-mail pia.hermanstad@hedensted.dk

Backup:
Borgerservice
Afdelingsleder Jette A. Pedersen
Tlf. 7975 5051
Mobil 2929 4592
E-mail jette.pedersen@hedensted.dk

Henvendelse hertil om:

 • besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse (Emnefelt: Borgerservice/Jette Pedersen)
 • Digital Post (Emnefelt: Borgerservice/Digital Post)
 • ansøgning om betaling af husleje (Emnefelt: Att.: Borgerservice/Susanne Tønder)
 • koordinering af handleplaner (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
 • koordinering af løsladelsesmøde (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
 • forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse (OBS: Se “Andre kontakter”)
 • uddannelse (Emnefelt: Pia Hermanstad, Jobcenter, Ungeindsatsen)
 • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk (Kontaktperson: Pia Hermanstad)
 • bande-exit (Kontaktperson: Allan Munkholm)

Andre kontakter:

Forsørgelse og beskæftigelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse:
Ansøgningsskema inklusiv vejledning og bilag kan på opfordring fremsendes fra Borgerservice.
Ansøgningsskema og dokumentation fremsendes fra fængslet, ansvarlig er Kriminalforsorgen.

Ansøgning om kontanthjælp og enkeltydelser:
Til ansøgningen om kontakthjælp og enkeltydelser gælder følgende:

 • Ansøgningsskemaet skal udfyldes og afleveres senest en uge efter udleveringen. Husk at skrive en begrundelse for ansøgningen.
 • Tilmeldingsblanket fra Jobcenteret i Hedensted skal vedlægges.
 • Hvis du er blevet fyret fra dit job, vedlæg fyreseddel fra din arbejdsgiver.
 • Hvis der er tale om ophør af dagpenge, vedlæg dokumentation fra A-kassen.
 • Hvis du selv har sagt dit job op, vedlæg opsigelse.
 • Vedlæg lønsedler/dagpengesedler for de sidste 3 måneder.
 • Hvis du er stoppet med en uddannelse vedlæg opgørelse over udbetalinger fra SU og dokumentation for, at SU er stoppet.
 • Vedlæg kontooversigt og posteringsoversigt fra samtlige konti de sidste 3 måneder fra banken vedrørende indestående i banken.
 • Har du selv en børneopsparing, skal det dokumenteres, når den kan frigives.
 • Hvis du er gift har din ægtefælles formue og indtægter også betydning for kontanthjælpen. Dette skal også dokumenteres.
 • Vær opmærksom på, at din forskudsregistrering er korrekt, når du overgår til kontanthjælp.
Det er vigtigt at ovenstående er vedlagt ansøgningen om kontanthjælp eller enkeltydelser. Ellers vil denne ikke kunne behandles, og der kan så gå længere tid, inden der kan udbetales kontanthjælp.
Såfremt der er spørgsmål til denne skrivelse kontaktes Borgerservice.
Vedlæg venligst ved alle ansøgninger:
 • Dokumentation for indtægter i form af lønseddel. Såfremt du er gift skal du vedlægge lønseddel for jer begge.
 • Dokumentation for samtlige udgifter du skriver i punkt 6. Dette skal være i form af kvitteringer. Et budget er ikke nok.
 • Engagementsoversigt fra banken. Hvis du er gift, skal der vedlægges for jer begge.
 • Posteringsoversigt for de seneste 3 måneder for alle eksisterende konti.

Supplerende dokumentation ved særlige ansøgninger:

Medicin
Vedlæg dokumentation på hvilken medicin du skal have og hvad den evt. koster.
Evt. dokumentation i form af ekspeditionsliste fra dit apotek.

Briller
Vedlæg overslag på hvad brillerne koster fra optiker, samt styrke.
Dokumentation på hvorvidt du kan lave en afdragsordning med optiker.
Dokumentation på om du ville kunne få hjælp til betalingen via din bank.

Tandbehandling
Der skal være tale om nødvendig, lægelig velbegrundet tandbehandling.
Alm. eftersyn, giver der ikke hjælp til.
Vedlæg et overslag på hvad det koster fra tandlægen.
Vedlæg dokumentation på hvorvidt det er muligt at lave en afdragsordning hos tandlægen.
Vedlæg dokumentation på hvorvidt du vil kunne låne pengene i banken.

Fysioterapi, kiropraktor, psykologbehandlinger
Vedlæg henvisning fra lægen.
Bestil venligst tid hos Susanne Tønder, tlf.: 7975 5073.

Depositum
Vedlæg lejekontrakt og dokumentation på hvorvidt du kan låne pengene i banken.
Det er vigtigt at lejekontrakten ikke er underskrevet.
Noter grunden til at du skal flytte.
Bestil venligst tid hos Susanne Tønder
Tlf. 7975 5073

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Charlotte Rottbøll Lauridsen
Tlf. 79555000
E-mail sikkerpost@hedensted.dk

For § 78
Henvendelse om praktiske aftaler mv. sker til:
Jobcenter Hedensted
Afd. Særlig Indsats
Tlf. 7975 5073
Sikker mail sikkerpost@hedensted.dk
Emnefelt: Att.: Susanne Tønder, Borgerservice

Misbrugsbehandling
Beskeder angående misbrugsbehandling sendes til:
Rusmiddelcentret
Hecovej 5
8722 Hedensted
Leder af Rusmiddelcentret Anne Marie Borggaard
Tlf. 7974 1319
Sikker mail sikkerpost@hedensted.dk
Emnefelt: Att.: Anne Marie Borggaard