Gå til indhold

Guldborgsund Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Guldborgsund Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Guldborgsund Kommune
Dronningensgade 26-28
4800 Nykøbing Falster

Udslusningskoordinatorer:

For borgere under 30 år
Selma Bijedic
Tlf. 5473 2522
Sikker mail jobcenter@guldborgsund.dk
Emnefelt: Att.: Selma Bijedic

For borgere over 30 år
Camilla Lygum
Tlf: 5473 1312
Sikker mail: jobcenter@guldborgsund.dk
Emnefelt: Att. Camilla Lygum

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af afsonere, §78, udslusning og tilsynsklienter (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
  • koordinering af løsladelsesmøde (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
  • beskæftigelse ved løsladelse
  • bolig og uddannelse (Emnefelt: Den rette kontaktperson)
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk for borgere over 18 år
  • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser
  • KSP-samarbejdet
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse og løsladelse sendes til:
Sikker mail borgerservice@guldborgsund.dk
Emnefelt: Kriminalforsorgen/folkeregister

Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til:
Sikker mail jobcenter@guldborgsund.dk

Digital Post
Besked om fuldmagt til pårørende eller om fritagelse fra Digital Post sendes til:
Sikker mail borgerservice@guldborgsund.dk
Emnefelt: Att. Kriminalforsorgen/Digital Post

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje sendes til:
Sikker mail jobcenter@guldborgsund.dk
Emnefelt: Ansøgning om hjælp til husleje § 29

Forsørgelse
Ansøgning om forsørgelse for borgere over 30 år sendes til:
Bodil Nielsen
Sikker mail jobcenter@guldborgsund.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Exit-koordinator Jens Tang Holbæk
Tlf.: 2518 0275
Mail jtho@guldborgsund.dk

Misbrugsbehandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Center for Afhængighed
Nørregade 21 A
4800 Nykøbing Falster
Tlf. 5473 2450
Mail cfa@guldborgsund.dk

Øvrig behandling
Besked om fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling til borgere under 18 år sendes til:
Brit Lydersen
Tlf. 2518 0330
Sikker mail bly@guldborgsund.dk
Emnefelt: Britt Lydersen

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Al henvendelse skal ske til følgende mail, som gælder for begge afdelinger:
Sikker mail underretning@guldborgsund.dk

Dagvagt 0-14 år:
Tlf. 2518 0205

Dagvagt 15 -22 år:
Tlf. 2518 2111

Over 15 år:
Jesper Edvardsen mail
jee@guldborgsund.dk

Under 15 år:
Torben Jørgsen
E-mail tjr@guldborgsund.dk