Gå til indhold

Gribskov Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Gribskov Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Center for Sociale Indsatser
Gribskov Kommune
Birkevang 214
3250 Gilleleje

eller

Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Sikker mail: socialeindsatser@gribskov.dk
Tlf. 7249 6000

Andre kontakter:

 

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til:
Sikker mail: folkeregisteret@gribskov.dk

Husleje
Ansøgning om betaling af husleje, herunder §29 ved varetægt, sendes til:
Ydelseskontoret
Sikker mail: kontanthjaelp@gribskov.dk 

Koordinering
For borgere over 18 år
Besked om koordinering af afsonere, §78, udslusning og tilsynsklienter sendes til:
Center for Sociale Indsatser / Jobcenteret
Sikker mail: socialeindsatser@gribskov.dk / jobcenter@gribskov.dk

For borgere under 18 år
Besked om koordinering sendes til:
Sikker mail: ungeindsatsen@gribskov.dk

Løsladelsesmøde
Besked om koordinering af løsladelsesmøde sendes til:
Center for Sociale Indsatser
Sikker mail: socialeindsatser@gribskov.dk / jobcenter@gribskov.dk

Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
Når kommunen ved besked om, hvornår indsatte løslades, sørges så vidt muligt for, at hjælpen udbetales den dag indsatte løslades.
Der gives besked forud for løsladelsen til:

Center for Arbejdsmarked
Job og Ydelsescenter
Sikker mail: jobcenter@gribskov.dk eller kontanthjaelp@gribskov.dk

Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte:
Indsatte skal møde op i Jobcentret på løsladelsesdagen. Hvis det er muligt, kan pågældende møde op forud for løsladelse if. udgang.
Den indsatte skal ved henvendelsen til jobcenteret medbringe:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (f.eks. arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog

Jobcenterets adresse og åbningstider:
Job- og Ydelsescenter
Bymosevej 4
3200 Helsinge
Tlf. 7249 6000

Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret:
Indsatte møder op i Jobcenter den dag vedkommende løslades.
Der tages i øvrigt stilling til indsattes beskæftigelsessituation i forbindelse med koordinering af handleplanen.
Hvis det er muligt, kan pågældende møde op i Jobcentret forud for løsladelse if. udgang, og jobansøgning kan startes op inden løsladelsen.

Jobcenterets adresse:
Jobcentret, Gribskov Kommune
Bymosevej 4
3200 Helsinge
Sikker mail: jobcenter@gribskov.dk
Tlf. 7249 6000

Personlig ekspeditionstid:

Mandag-onsdag kl. 10 – 15

Torsdag kl. 10 – 17

Fredag kl. 10 – 13

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Sikker mail: underretning@gribskov.dk

For §78
Henvendelser vedrørende forsørgelse og beskæftigelse sendes til:
Ydelsescentret i Gribskov Kommune
Sikker mail: jobcenter@gribskov.dk

Bolig ved løsladelse
Besked om boligsituation ved løsladelse sendes til:
Center for Sociale Indsatser
Sikker mail: socialeindsatser@gribskov.dk

Uddannelse ved løsladelse
Besked om koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse sendes til:
UU-Gribskov
Skolegade 43
3200 Helsinge
Sikker mail: uu-gribskov@gribskov.dk
Tlf. 7249 9170

Misbrugsbehandling
Besked om koordinering af misbrugsbehandling sendes til:
Center for Sociale Indsatser
Sikker mail: socialeindsatser@gribskov.dk eller rusmiddelcenter@gribskov.dk

Bande-exit
Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Robert Georg Zezulka
jobcenter@gribskov.dk

Særlige aftaler
Besked om akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser sendes til:
Center for Sociale Indsatser
Sikker mail: socialeindsatser@gribskov.dk

Opdatering og evaluering
Eventuelle ændringer af samarbejdsaftalen sendes til:
E-mail: God.Losladelse@krfo.dk

Ansvarlig hos kommunen:
Center for Sociale Indsatser
Sikker mail: socialeindsatser@gribskov.dk