Gå til indhold

Glostrup Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Glostrup Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med ungekriminalforsorgen om børn /unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Center for Social Service
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Tlf. 4323 6100
Sikker mail ydelse.social.radgivning@glostrup.dk
Att. Susanne Nielsen, Funktionsleder
Emnefelt: Kriminalforsorgen

Henvendelse hertil om:

  • koordinering af afsonere, § 78, udslusning og tilsynsklienter
  • koordinering af løsladelsesmøde
  • beskæftigelse ved løsladelse
  • bolig ved løsladelse
  • misbrugsbehandling
  • øvrig behandling, fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk
  • akter i forbindelse med § 808-personundersøgelser
  • KSP-samarbejdet
  • opdatering og evaluering af samarbejdsaftalen

Andre kontakter:

Folkeregistret
Besked til folkeregisteret om indsættelse, ophør af offentlige ydelser og løsladelse sendes til:
Center for Borgerservice
Sikker mail glostrup.kommune@glostrup.dk
Emnefelt: Kriminalforsorgen

Fuldmagt til pårørende eller ansøgning om fritagelse for digital post sendes til:
Sikker mail glostrup.kommune@glostrup.dk

Forsørgelse ved løsladelse
Spørgsmålet om rådighedsvurdering varetages af:
Jobcenter Glostrup
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Sikker mail ydelse.social.radgivning@glostrup.dk

Uddannelse ved løsladelse
Angående koordinering af uddannelsesforløb ved løsladelse kontaktes:
Jobcenter Glostrup
Tlf. 4323 6700
Sikker mail jobcenter@glostrup.dk
Emnefelt: Kriminalforsorgen

Bande-exit
Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af:
Center for Social Service
Susanne Nielsen
Rådhusparken 2
2600 Glostrup

Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til:
Sikker mail ydelse.social.radgivning@glostrup.dk
Att. Susanne Joensen eller Maj-Britt Albrechtsen

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Bent Hansen
Tlf. 43236100
E-mail underretninger.familieafsnittet@glostrup.dk