Gå til indhold

Fredensborg Kommune

Kriminalforsorgen samarbejder med Fredensborg Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt

Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Sikker mail fredensborg@fredensborg.dk

Line Haugsnes
Tlf. 2128 4037
E-mail: livh@fredensborg.dk

Anneke Foged
Tlf. 29657602
E-mail: anfo@fredensborg.dk

Emnefelt: Line Haugsnes / Anneke Foged / Kia Kampmann

Backup:
Kia Kampmann
Tlf. 2224 9849

Henvendelser hertil om:

 • Besked om indsættelse og løsladelse
 • Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Digital Post
 • Koordinering af handleplaner for borgere over 18 år
 • Koordinering af løsladelsesmøde
 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
 • Bolig
 • Misbrugsbehandling
 • Øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk)
 • Bande-exit
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • Opdatering og evaluering

Andre kontakter


Husleje

For henvendelser vedr. ansøgning om betaling af husleje
:
Borgercenter Team Ydelse
Tlf. 4735 1436
Sikker mail ydelser@fredensborg.dk
Emnefelt: Att.: Team Ydelse

For unge under 18 år
For henvendelser vedr. koordinering af handleplaner for borgere under 18 år:
Faglig koordinator myndighed
Ann-Charlotte Nielsen Egstrand
Tlf. 2336 0889
E-mail acn@fredensborg.dk
Sikker mail social@fredensborg.dk

For henvendelser vedrørende uddannelsesforløb efter løsladelse:
Ungdommens Uddannelsescenter Øresund
Rasmus Knudsens Vej 50, 3000 Helsingør
UU-vejleder og faglig koordinator
Mette Schmidt
Tlf. 4121 8182
E-mail mls@fredensborg.dk
Sikker mail social@fredensborg.dk

Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Pernille Bird
Tlf. 24527062
E-mail Social@fredensborg.dk