Gå til indhold

Kriminalforsorgen samarbejder med Dragør Kommune omkring indsættelse og løsladelse af borgere i kommunen. Desuden samarbejder kommunen med Ungekriminalforsorgen om børn/unge mellem 10-17 år, som er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion af Ungdomskriminalitetsnævnet.

Hovedkontakt:

Center for Politik, Service og Social
Kirkevej 7
2791 Dragør
Nanna Stewart
Tlf. 3289 0253
E-mail nannas@dragoer.dk
Sikker mail borgerogsocial@dragoer.dk
Emnefelt: Nanna Stewart

Henvendelser hertil om:

 • Digital Post
 • Besked om indsættelse og løsladelse
 • Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse
 • Ansøgning om betaling af husleje
 • Koordinering af tilsynsklienter, unge under 18 år og §78
 • Koordinering af løsladelsesmøde
 • Uddannelse ved løsladelse
 • Bolig
 • KSP-samarbejdet
 • § 808-personundersøgelser
 • Opdatering og evaluering

Andre kontakter:

Handicap og Psykiatri i Tårnby Kommune
For henvendelser vedr. handleplaner for voksne og misbrugsbehandling:
E-mail kommunen@taarnby.dk

Afdelingschef for Center for Politik, Service og Social
Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde og for henvendelser vedr. forsørgelses- og beskæftigelsessituation,
øvrig behandling (fx psykologisk, psykiatrisk eller sexologisk) og boligsituation ved løsladelse:
Nanna Stewart
E-mail nannas@dragoer.dk

Bande-exit
SSP- og KSP-medarbejder og exit-ansvarlig:
Peter Henriksen
E-mail peterh@dragoer.dk

For unge under 18 år
Henvendelse vedrørende børn/unge, der af Ungdomskriminalitetsnævnet er tildelt et forbedringsforløb og/eller en straksreaktion, rettes til:
Rasmus Johnsen
Tlf.32890397
E-mail: rasmusj@dragoer.dk

Unge ml. 18-30 år
Henvendelser vedrørende unge mellem 18-30 år rettes til:
Mie Hallqvist
Hovednummer: 3252 5274
Tlf. 2366 5718
E-mail mmh.uct.bk@taarnby.dk